Vid begravningen strör prästen mull över kistan.
Foto: Martin Runeborg

Begravning

Bokningar av begravningar gör du lättast genom att anlita en begravningsbyrå. Har du övriga frågor kring begravning går det bra att ringa till vår expedition på 0411-692 00.

Boka begravning

Anlita en begravningsbyrå

Det vanligaste är att man som anhörig väljer att anlita en begravningsbyrå som kan hjälpa till med både de formella och praktiska frågorna kring en begravning.

Begravningsbyrån tar hand om alla praktiska detaljer kring begravningen och kontakten med oss eller eventuellt annat samfund som den avlidne tillhörde.

De hjälper dig att boka dag, plats och begravningsförrättare för begravningen. 

Ordna begravningen själv

Du kan också välja att själv ordna med begravningen. Då ansvarar du själv för att anmäla dödsfallet till Skatteverket.

Skatteverket utfärdar gravsättnings- och kremeringsintyg som krävs för att någon ska kunna begravas.

Du får även registerutdrag som krävs vid kontakt med banken, dödsfallsintyg och släktutredning som behövs senare vid bouppteckningen.

När du har fått intygen ringer du till den församling den avlidne tillhörde och bokar begravning, eventuell själaringning och tacksägelse.

Vi behöver följande uppgifter från dig för att kunna genomföra bokningen:

 • den avlidnes fullständiga personuppgifter
 • datum när personen avled
 • namn och telefonnummer till en kontaktperson i din familj som prästen kan ta kontakt med för sorgesamtal.
 • önskad dag och tid för begravningen
 • gravsättnings- och kremeringsintyg från Skatteverket.

Själaringning

Själaringning innebär att kyrkklockorna ringer för den avlidne. Önskar du själaringning bokar du det i samband med bokning av begravning.

Tacksägelse

Församlingen uppmärksammar att någon avlidit genom tacksägelsen. I samband med en huvudgudstjänst läser prästen upp namnet på den avlidne, ber en kort bön och kyrkklockorna ringer. Som anhörig har du rätt att önska när och var du vill att tacksägelsen ska ske. Vanligtvis brukar tacksägelsen äga rum söndagen efter dödsfallet. Tacksägelse bokas i samband med bokning av begravning.

Borgerlig begravning

En borgerlig begravning kan ordnas genom det begravningsombud som Länsstyrelsen utser i varje kommun. 

Uppdraget som begravningsombud handlar om att säkerställa att de personer som inte tillhör Svenska kyrkan får sina intressen tillgodosedda.

Den som är folkbokförd i Sverige ska betala en avgift för begravningsverksamheten (begravningsavgift). Begravningsombud ska granska att de som ansvarar för begravningsverksamheten använder pengarna från begravningsavgiften på rätt sätt.

Begravningsverksamhet är de åtgärder som har direkt samband med förvaltningen av allmänna begravningsplatser.

Begravningsavgiften bekostar begravningen

Enligt begravningslagen har alla genom den begravningsavgift vi betalar rätt till att bli begravda utan kostnad. Oavsett om du är medlem i Svenska kyrkan eller ej, har du rätt till:

 • en gravplats på allmän kyrkogård eller särskild gravplats under 25 år
 • gravsättning, inklusive gravöppning, återfyllning och iordningställande av öppnad grav
 • lokal för förvaring och visning av stoftet, så kallad bisättningslokal
 • transporter, från det att huvudmannen för begravningsverksamheten har tagit över ansvaret till dess att gravsättningen har skett, med undantag av transport för gravsättning utanför huvudmannens område
 • kremering
 • lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler
 • skötsel av kyrkogårdens och begravningsplatsens gemensamma ytor

Följande ingår inte i begravningsavgiften utan bekostas av dödsboet eller anhöriga:

 • kista och svepning och i förekommande fall urna
 • transport från hem eller sjukhus till anvisad lokal hos huvudmannen för begravningsverksamheten
 • annonsering
 • kistdekoration. Vi har ett bårtäcke att låna ut utan kostnad.
 • begravningsceremoni inklusive begravningsförrättare. Om den avlidne tillhörde Svenska kyrkan är begravningsgudstjänsten dock kostnadsfri.
 • minnesstund
 • Tillverkning, montering och underhåll av gravsten eller annan fast gravanordning.
 • Skötsel av gravplats. Går dock att teckna gravskötselavtal.

Inte medlem men vill begravas enligt Svenska kyrkans ordning?

Om den avlidne inte var medlem i Svenska kyrkan men önskade att bli begravd enligt Svenska kyrkans ordning kan kyrkoherden besluta om att begravningsgudstjänst får genomföras ändå. Församlingen tar då ut en avgift för begravningen, det vill säga för präst, kyrka (Uppståndelsens kapell är gratis), kyrkomusiker, vaktmästare och eventuella bärare.  Vi skickar en faktura till dödsboet.

Ett gravkors i järn på en kyrkogård.

Livet efter döden

Vad står det i Bibeln om döden och livet därefter? Prästen Charlotte Frycklund har samlat några av de bibeltexter som förklarar hoppet, uppståndelse och evigt liv.

En grupp människor sitter och pratar i en ring tillsammans med en präst.

Stöd i sorgen

Det finns ett liv efter döden – också för de som blir kvar. I kyrkan finns plats för sorg, och stöd för dig som lever vidare.

Kontakta oss

Besöksadress

Klostergatan 12, 271 34 Ystad
(Ingång från Hospitalsgatan) 

Växel

0411-692 00

Länk till kontaktuppgifter till personal och förtroendevalda

E-post

ystad-sovestads.forsamling@svenskakyrkan.se