Liggande svart gravsten med ett rött keramikhjärta.
Foto: Jenny Wollin

Gravskick

Med gravskick menas det sätt som den avlidne gravsätts på. Kyrkogårdsförvaltningen i Ystad-Sövestads församling erbjuder askgravlund, askgravplats, minneslund, urnplats och traditionell gravplats.

Askgravlund

En askgravlund är en gravplats utan gravrätt, det vill säga en gemensam gravplats, som kan jämföras med en modern form av minneslund. Namnbrickor på de som är gravsatta i askgravlunden, finns uppsatta på stora stenar.

Den enskilda graven märks inte ut, men kyrkogårdsförvaltningen sätter upp en namnskylt med födelse- och dödsår på en gemensam plats i anslutning till askgravlunden. Namnskylten sitter uppe i 25 år och kan därefter tas bort om du önskar. Kostnaden för namnskylten debiteras dödsboet.

Askgravlund finns på Baldringe kyrkogård, Bromma kyrkogård och Västra kyrkogården, kvarter 9.

Gravsättning i askgravlund

Gravsättning sker i kronologisk ordning. Anhöriga är välkomna att vara med vid gravsättningen. Du kan inte upplåta gravrätten till någon annan.

Utsmyckning i askgravlund

Askgravlunden har en gemensam, anvisad plats för levande snittblommor och gravljus. Det är inte tillåtet att plantera växter. Som anhörig får du skriva under ett avtal där du accepterar de villkor för utsmyckning som gäller för askgravlunden.

Skötsel av askgravlund

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötseln av askgravlunden. Skötseln kostar inte något.

Askgravplats

En askgravplats är en gravplats med gravrätt, det vill säga en enskild, utmärkt grav. Den kan liknas vid ett mellanting mellan traditionell grav och minneslund.

Askans placering märks ut med en liggande gravsten, en minnesplatta. Det är du som anhörig som beställer och betalar för minnesplattan. Du kan beställa genom kyrkogårdsförvaltningen. Ring på telefon 0411-692 24.

Askgravplatser finns på Västra kyrkogården, kvarter 9 samt Sövestads kyrkogård.

Gravsättning i askgravplats

Askan gravsätts individuellt. Som anhörig är du välkommen att närvara vid gravsättningen.

Utsmyckning vid askgravplats

Det finns en gemensam plats för levande snittblommor och gravljus. Det går också bra att sätta snittblommor i vasen i marken invid minnesplattan. Vill du sätta ut en gravlykta invid minnesstenen går det bra mellan 1 november och 1 april.

Skötsel av askgravplats

Eftersom askgravplatsen räknas som en gravplats med gravrätt är det gravrättsinnehavaren som ansvarar för skötseln. Genom att teckna ett gravskötselsavtal kan du som gravrättsinnehavare mot en avgift lämna över gravskötseln till kyrkogårdsförvaltningen.

Information om gravskötsel.

Minneslund

En minneslund är en gravplats utan gravrätt, det vill säga en gemensam men anonym gravplats. Den enskilda graven märks inte ut och det finns heller ingen uppgift om exakt var nedsättningen av askan sker.

Minneslundar finns på Hedeskoga kyrkogård, Högestads kyrkogård, Gamla kyrkogården, Sövestad kyrkogård och på Västra kyrkogården, kvarter 8.

Gravsättning i minneslund

Som anhörig får du inte vara med vid gravsättningen av askan. När gravsättningen har skett skickar kyrkogårdsförvaltningen ett meddelande till dödsboet.

Utsmyckning i minneslunden

Det finns en stor gemensam plats för levande snittblommor och gravljus. Det är inte tillåtet att plantera växter.

Skötsel av minneslund

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötseln av minneslunden. Skötseln kostar inte något.

Urnplats

En urnplats är en gravplats med gravrätt, det vill säga en enskild, utmärkt grav. Även om den är enskild kan flera urnor gravsättas här om gravrättsinnehavaren önskar, till exempel i de fall en familj vill gravsättas tillsammans.

Urnplats finns på Västra kyrkogården.

Gravsättning på urnplats

Askan gravsätts individuellt. Som anhörig är du välkommen att närvara vid gravsättningen.

Utsmyckning av urnplats

En urnplats får smyckas med gravsten, växter, blommor och gravljus.

Skötsel av urnplats

Eftersom urnplatsen räknas som en gravplats med gravrätt är det gravrättsinnehavaren som ansvarar för skötseln. Genom att teckna ett gravskötselsavtal kan du som gravrättsinnehavare mot en avgift lämna över gravskötseln till kyrkogårdsförvaltningen.

Information om gravskötsel.

Traditionell gravplats

En traditionell gravplats är en gravplats med gravrätt, det vill säga en enskild, utmärkt grav där antingen en urna eller en kista sätts ner. Den enskilda graven märks ut med en gravsten.

Traditionella gravplatser finns på samtliga kyrkogårdar.

Gravsättning på traditionell gravplats

En kista kan sättas ner direkt efter begravningen (jordbegravning), en urna oftast några veckor efter begravningen, ofta i samband med en kort andakt. Urnsättningen kan ske med eller utan anhöriga, enligt önskemål. Gravrätten är 25 år, men kan vanligtvis förlängas. Om gravrätten övergår till kyrkogårdsförvaltningen kan nya urnor komma att sättas ner bredvid den som redan ligger i graven.

Utsmyckning av traditionell gravplats

En traditionell gravplats får smyckas med gravsten, växter, blommor och gravljus.

Skötsel av traditionell gravplats

Eftersom urnplatsen räknas som en gravplats med gravrätt är det gravrättsinnehavaren som ansvarar för skötseln. Genom att teckna ett gravskötselsavtal kan du som gravrättsinnehavare mot en avgift lämna över gravskötseln till kyrkogårdsförvaltningen.