Konfirmander hjälper prästen i mässan.
Foto: Jenny Wollin

Gudstjänster

I Ystad-Sövestads församling kan du fira gudstjänst flera gånger i veckan. Gudstjänsten är det mest centrala i kyrkans liv. Vi samlas för att möta Gud och varandra, för att bli uppmuntrade, få förlåtelse och vila.

Många olika sorters gudstjänster

I Ystad-Sövestads församling firar vi många olika sorters gudstjänster. Allt från morgonmässa, sinnesromässa, musikgudstjänst, gudstjänst för små och stora till gudstjänst med nattvard, det vill säga mässa.
Vi firar också gudstjänst när vi döper, konfirmerar, viger och begraver.

Det spelar ingen roll om du är troende, sökare eller tvivlare. Gudstjänsten är till för och öppen för alla som vill vara med.
I gudstjänsten får vi möjlighet att känna gemenskap, glädje och tacksamhet men också smärta och sorg.
Här kan vi hämta kraft och mod att leva våra liv.
Gudstjänsten hjälper oss att förhålla oss till livet.

Musiken och sången får ofta och gärna ta stor plats i gudstjänsten. Vi tror nämligen att musiken och sången förstärker vår upplevelse av gudstjänsten.

Vill du, får du gärna delta aktivt i gudstjänsten, till exempel som kyrkvärd, textläsare, dopvärd eller på annat sätt.
Kontakta oss gärna för mer information.

Gudstjänst med barnen i centrum

Familjegudstjänst i Ystad-Sövestads församling kallar vi för Gudstjänst för små och stora.
Här står barnen i centrum.

När vi firar gudstjänst för små och stora i kyrkan är ofta församlingens barnkörer medverkande.
I gudstjänsten finns det möjlighet att tända ljus för någon man tänker på eller skriva och rita sin bön och sina tankar.

När firar vi familjegudstjänst?

För aktuella datum, besök vårt kalendarium.

Altaret i Klosterkyrkan.
Altaret i Klosterkyrkan. Foto: Mats Mårtensson

Morgonmässa

Varje onsdag kl. 08.00 firar vi morgonmässa i Klosterkyrkan.
Morgonmässan är en enkel och kort nattvardsgudstjänst med psalmsång.
Mässan varar cirka 30 minuter.

Sinnesromässa

Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan, och förstånd att inse skillnaden.

Sinnesrobönen

”Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan, och förstånd att inse skillnaden.” Så lyder sinnesrobönen.

Med utgångspunkt i sinnesrobönen firar vi varannan tisdag klockan 18.30 sinnesromässa i Klosterkyrkan.
Sinnesromässan är en enkel och avskalad gudstjänst med nattvard (alkoholfritt vin) inspirerad av AA:s tolvstegsprogram.
Varje gudstjänst innehåller en kort meditation över ett bestämt tema.
Musik har en given plats, liksom tystnaden och bönen, såväl den gemensamma som den enskilda.

Sinnesromässor

För aktuella datum för träffarna, besök vårt Kalendarium.

För dig med funktionshinder eller allergier

Våra kyrkor är tillgänglighetsanpassade för att du som har funktionshinder också ska kunna delta.
Läs mer om tillgänglighetsanpassning under aktuell kyrka.

Vi erbjuder kyrktaxi till och från våra kyrkor, kyrkogårdar och verksamheter.
Det kostar 25 kr enkel resa.
Ring Taxi Kurir  0411-58 58 58 för att boka din resa.

När vi firar mässa i Sövestad, Hedeskoga, Baldringe, Bromma eller Högestad kyrkor serveras vanligt vin och glutenfria oblat.
I mässorna i S:ta Maria kyrka och i Klosterkyrkan används alkoholfritt vin och glutenfria oblat.