Uppslagen förbönsbok dekorerad med blomsterbukett. I bakgrunden syns Sjukhuskyrkans symbol.
Foto: Jenny Wollin

Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan är till för dig som är patient, anhörig eller anställd vid Lasarettet i Ystad. När du vill prata med någon, behöver någon som lyssnar eller delar din oro, när du önskar förbön eller vill fira nattvard, finns vår sjukhuspräst där för dig.

Så kommer du i kontakt med sjukhusprästen

Svenska kyrkan Ystad-Sövestads församling har en anställd sjukhuspräst på Ystads lasarett, Anna Jerrhag.
Du når Anna på Sjukhuskyrkans telefon 0411-89 70 07.
Anna finns också på plats på sjukhuset måndagar och torsdagar.
Hon är ofta ute på avdelningarna, men har sitt kontor i byggnad 10.

Sjukhuskyrkan är öppen för alla

Du behöver inte vara kristen för att besöka Sjukhuskyrkan på Ystads lasarett.
Alla är välkomna, oavsett religiös tillhörighet.
Om du föredrar att prata med en annan präst eller diakon inom Svenska kyrkan eller med en företrädare för en annan kyrka och tro, förmedlar vi gärna kontakt.
Ibland är det viktigt att få tala med någon som delar den tro eller det språk man har.

Det är du själv som bestämmer vad samtalet handlar om.
Du och vad du tycker är viktigt står i centrum.
Här kan du få prata om allt som rör livet och döden och vad det innebär att vara människa.
Alla som jobbar i sjukhuskyrkan har tystnadsplikt och vi för inga journaler.

Stilla rummet utanför akutmottagningen

Sjukhuskyrkan vid Ystads lasarett har ett andaktsrum, Stilla rummet, utanför akutmottagningen.
Rummet är öppet dagtid varje vardag.