Foto: Linda Randstad Ikon

Retreat

Känner du dig stressad, sliten och splittrad? Önskar du att du vore mer fokuserad, lugn och harmonisk? Söker du Gud?

Retreat

Reträtt från vardagen

Retreat innebär att dra sig tillbaka till dagar av vila, stillhet och närvaro.
Dagar vi ägnar oss åt vår själsliga och andliga hälsa, i tyst gemenskap med varandra.

Tystnaden är en viktig del av en retreat.
Då finns det inte längre några ord som överröstar eller står i vägen för vår upplevelse av nuet.
Alla våra sinnen skärps och vi blir lyhörda.
Vi hör våra egna tankar.
Vi ser varandra med friska ögon.
Vi erfar Guds närvaro.
Kreativitet väcks.
Vi läker.
Stillheten skänker oss vila.

Prova på retreat

Svenska kyrkan Ystad Sövestadsbygden erbjuder endagsretreater vid ett par tillfällen per år.
Det finns också retreater, runt om i landet, som varar i flera dagar och en del kloster erbjuder retreater, eller bara-vara-dagar.

Retreat i pastoratets regi

Kontakt retreat och meditation

Magnus Persson

Magnus Persson

Ystad Sövestadsbygden

Präst

Mer om Magnus Persson

Komminister. Ansvarig för kyrkvärdar, textläsare, dopvärdar och internationella gruppen. Håller i Livsstegen, meditation och retreater.