Meny

Välkomna till Lugnås-Ullervads pastorat

Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Matt 28:18-20

Vi ställer in våra gudstjänster och mässor till efter påsk. Vi håller öppet våra kyrkor för bön och ljuständning. 

Runt Ullervads kyrka och elljusspåret i Lugnås har vi Gudstjänstpromenad för alla! 

Du som behöver hjälp med inköp och leverans, kontakta vår expedition.
Telefon: 0501-35181

Kontakt

Pastorsexpeditionen Ullervadsvägen 2 542 74 Mariestad Tel: 0501-351 81 Mail: lugnas-ullervads.pastorat@svenskakyrkan.se Klicka på Kontakt för att komma till vår personal.

Kontakt

Vad händer närmsta tiden hos oss?

Prenumerera via RSS

SPOTIFY

Av upphovsrättsliga skäl kan du inte använda Spotify för att spela upp musiken i kyrkan. Istället kan pastoratet ladda ner en låt från iTunes eller spela upp den från en CD-skiva. CD-skivan måste vara i original eftersom kyrkan bara får använda ljudkällor som är utgivna med upphovspersonernas samtycke.

efterlysning

Vi efterlyser gravrättsinnehavare till vissa gravar på våra kyrkogårdar. Det är de gravar som är markerade bl.a med grön skylt. 

Har ni frågor kring era gravar så är ni välkomna att kontakta oss på pastorsexpeditionen tel. 0501-351 81