Gravrätt

Gravrätt är både som namnet antyder en rättighet, men även en skyldighet

Gravrätten ger dig rätten till en viss gravplats och gäller vanligen i 25 år och kan därefter förlängas mot en administrationskostnad. Gravrätten ger dig rätt att bestämma vem som skall gravsättas och hur graven utsmyckas.

Gravstenen ska alltid godkännas av huvudmannen.

Gravrätten innebär också ett ansvar för att hålla gravplatsen i vårdat skick annars kan gravrätten förverkas och återgår då till förvaltningen.