Meny

Begravningsombud

Information om förordnande av ombud enligt begravningslagen

Enligt 10 kap 1 § begravningslagen skall Länstyrelsen, när en församling är huvudman för begravningverksamheten, förordna ett eller flera ombud att granska hur församlingen tar till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan. 

Vad gör ett begravningsombud?

  • Kontrollerar att begravningsavgiften går till begravningsverksamheten och inte används till övrig verksamhet.
  • Granskar hur begravningar fungerar för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.
  • Undersöker önskemål deån dem som inte tillhör Svenska kyrkan.
  • Informerar om verksamheten till dem som inte tillhör Svenska kyrkan.
  • Håller kontakt med andra trossamfund och berörda parter.
  • Lämnar in en årsberättelse till Länsstyrelsen senast 31 maj varje år. 

Länsstyrelsen beslutar att förordna Karin Ahrle som ombud. Från och med 1/1-19 till och med 31/12-22.
Verksamhetensområdet omfattar samtliga församlingar inom Mariestads kommun. 

Karin Ahrle
Tfn dagtid: 0506-362 42
Mobil: 072-978 07 45
Mail: karin.ahrle@outlook.com