Begravningsombud

Information om förordnande av ombud enligt begravningslagen

Enligt 10 kap 1 § begravningslagen skall Länstyrelsen, när en församling är huvudman för begravningverksamheten, förordna ett eller flera ombud att granska hur församlingen tar till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan.

  • Kontrollerar att begravningsavgiften går till begravningsverksamheten och inte används till övrig verksamhet.
  • Granskar hur begravningar fungerar för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.
  • Undersöker önskemål deån dem som inte tillhör Svenska kyrkan.
  • Informerar om verksamheten till dem som inte tillhör Svenska kyrkan.
  • Håller kontakt med andra trossamfund och berörda parter.
  • Lämnar in en årsberättelse till Länsstyrelsen senast 31 maj varje år. 

Länsstyrelsen beslutar att förordna Karin Ahrle som ombud. 
Verksamhetensområdet omfattar samtliga församlingar inom Mariestads kommun. 

Karin Ahrle
Tfn dagtid: 0506-362 42
Mobil: 072-978 07 45
Mail: karin.ahrle@outlook.com