Några gamla gravstenar på en kyrkogård hjälps upp av trästörar.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Vi söker gravrättsinnehavare

Kyrkorådet har beslutat följande:
Skyltning i två år där vi efterlyser gravrättsinnehavare, därefter sker annonsering efter innehavare. Har vi ej fått någon innehavare plockas stenen bort och ställs säkert på lämpligt ställe och sparas ytterligare i två år för att sedan krossas om ingen gjort anspråk på stenen och gravplatsen.
Vid frågor kontakta expeditionen: 0501-351 81 

Ekby kyrkogård

A 62               Johan Ohdes Familjegrav
B 75-76        Svea och Efraim Svensson
B 159-161   Erland, Amanda, Kristina Nordlund
B 213-214   Hemmansägare Petter Andersson
B 250-251   Alfred, Matilda, Linnea Persson
B 316-317   Syskonen Lindström, Nolgården
B 352-352   Nils och Elna Svensson
B 339-340   Gunnar och Anna Andersson