Meny

Personal

Präster

Nils Anshelm

Välkomna till Lugnås-Ullervads pastorat

Kyrkoherde

Mer om Nils Anshelm

Kyrkoherde

Leif Nordlander

Leif Nordlander

Välkomna till Lugnås-Ullervads pastorat

Vikarierande komminister/präst

Mer om Leif Nordlander

Vikarierande komminister

Karin Sterzel

Karin Sterzel

Välkomna till Lugnås-Ullervads pastorat

Komminister

Administration och Ekonomi

Marita Lindholm

Marita Lindholm

Välkomna till Lugnås-Ullervads pastorat

Ekonomi och löner, Administration och bokning

Tanja Peltola

Tanja Peltola

Välkomna till Lugnås-Ullervads pastorat

Pastorsexpeditionen, Kansli - expedition

Mer om Tanja Peltola

Expeditionen, hemsida, bokningar

Kantorer

Kristina Gustavsson

Kristina Gustavsson

Välkomna till Lugnås-Ullervads pastorat

Kantor

Agneta  Ström

Agneta Ström

Välkomna till Lugnås-Ullervads pastorat

Kantor

Bibbi Björlander

Bibbi Björlander

Välkomna till Lugnås-Ullervads pastorat

Kantor

Barnledare & församlingspedagog

Lisa Wallenstein

Lisa Wallenstein

Välkomna till Lugnås-Ullervads pastorat

Barnledare

Lena Davidsson

Lena Davidsson

Välkomna till Lugnås-Ullervads pastorat

Barnledare

Carina Berggren

Carina Berggren

Välkomna till Lugnås-Ullervads pastorat

Församlingspedadog

Församlingshemsvärdinna

Marie Tordby

Marie Tordby

Välkomna till Lugnås-Ullervads pastorat

Församlingshemsvärdinna

Mer om Marie Tordby

Marci Hus och Pastoratsgården

Vaktmästare och Fastigheter

Mats Österman

Mats Österman

Välkomna till Lugnås-Ullervads pastorat

Fastighets ansvarig

Mer om Mats Österman

Fastighetsansvarig

Anders Nilsson

Anders Nilsson

Välkomna till Lugnås-Ullervads pastorat

Kyrko - och kyrkogårdsvaktmästare

Mer om Anders Nilsson

Ullervad

Rosita Svenborger

Rosita Svenborger

Välkomna till Lugnås-Ullervads pastorat

Kyrkogårds- och kyrkvaktmästare, Samordnare vaktmästare

Mer om Rosita Svenborger

Odensåker och Tidavad

Susann Sandberg

Välkomna till Lugnås-Ullervads pastorat

Kyrko - och kyrkogårdsvaktmästare

Mer om Susann Sandberg

Björsäter och Bredsäter

Björn Andersson

Välkomna till Lugnås-Ullervads pastorat

Kyrko - och kyrkogårdsvaktmästare

Mer om Björn Andersson

Låstad och Ek

Mikael Hallbäck

Mikael Hallbäck

Välkomna till Lugnås-Ullervads pastorat

Vakmästare

Mer om Mikael Hallbäck

Utby

Roland Johansson

Roland Johansson

Välkomna till Lugnås-Ullervads pastorat

Vaktmästare

Mer om Roland Johansson

Lugnås

Diana Andersson

Välkomna till Lugnås-Ullervads pastorat

Vaktmästare

Mer om Diana Andersson

Ullervad

Johan Pettersson

Välkomna till Lugnås-Ullervads pastorat

Kyrk - och kyrkogårdsvaktmästare

Mer om Johan Pettersson

Vaktmästare säsong