Kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för kyrkogårdarna i Lugnås-Ullervads pastorat

Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Ordlista

Begravningsverksamheten

Kyrkogårdar

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för kyrkogårdarna i Lugnås-Ullervads pastorat

Gravskötsel

Information om gravskötsel

Gravrätt

Gravrätt är både som namnet antyder en rättighet, men även en skyldighet

Gravrättsinnehavare

Information om gravrättsinnehavare

Begravningsombud

Information om förordnande av ombud enligt begravningslagen

Begravningsavgift

Enhetlig begravningsavgift från och med 2017

Gravstenssäkring

Vi har påbörjat gravstenssäkringar på alla våra kyrkogårdar.