Musik & kör för vuxna

Oavsett om du är van att sjunga eller mindre van, så är DU välkommen att sjunga hos oss!

Lugnåskören och Markören två blandade vuxenkörer.

Körledare: Joe Nyström
Mail: joe.nystrom@svenskakyrkan.se
Telefon: 0501-33 02
Sms: 072-220 44 95

Vuxen tjejkör i olika åldrar.
Tisdagar kl. 19.00-ca 21.00 

Körledare: Joe Nyström
E-post: joe.nystrom@svenskakyrkan.se
Telefon: 0501-303 02
Sms: 072-220 44 95

 

En kör för dig med smak för pop, gospel och visa.
Måndagar kl. 17.15-19.00.

Information och anmälan: Kristina Gustavsson
Sms: 0706-470 205
Mail: kristina.gustavsson@svenskakyrkan.se