Kyrkoråd & Kyrkofullmäktige

Lugnås-Ullervads Pastorats högst beslutande organ är kyrkofullmäktige. Det utses var fjärde år genom val. Kyrkofullmäktige består av 21 st ordinarie ledamöter och 10 st ersättare.

Pastoratets styrelse är kyrkorådet som består av 10 st ledamöter. Kyrkorådet har ett förberedande utskott, arbetsutskottet AU.

Ullervads och Lugnås församling har var sitt församlingsråd, som har utsetts genom nominering i varje församling.

Kyrkoråd

Rune Skogsberg
Stefan Gustafsson
Nils Eve Andersson
Ulla Berglund
Anders Bredelius
Per-Anders Akersten
Urban Claesson
Rolf Colliander
Kerstin Gustafsson
Margareta Johansson
Erik Mattsson
Karl Simon Ohlson
Per Seiving
Gunilla Strindevall
Kristofer Vaske

Ordförande:  
Rune Skogsberg
Telefon:
 0704-135 153
Mail: rune.skogsberg@svenskakyrkan.se

Vice ordförande:
Stefan Gustafsson
Telefon: 070-523 01 72
Mail: stefan.hagebo@hotmail.com

Fullmäktige:
Ordförande: Per-Anders Akersten
Telefon: 070-673 16 12
Mail: pa.akersten@telia.com
Vice. ordförande: Ulla Berglund
Telefon: 070-695 64 93
Mail: ulla_berglund@telia.com

 

Bild: Rune Skogsberg, ordf. kyrkorådet

Åsa Wallengren
Beata Akersten
Kerstin Gustafsson
Linn Ivarsson
Margareta Johansson
Erik Mattsson
Marita Randevåg
Per Seiving
Gunilla Strindevall
Margareta Wallengren
Eva Akersten
Nils Eve Andersson
Anita Margareta Ericsson
Mats Jande 
Helene Löfholm 

Ordförande

Åsa Wallengren
Tfn: 070-996 87 96
E-post: wallengrens@gmail.com

Vice ordförande
Beata Akersten

Bilden: Åsa Wallengren, ordf. Lugnås församlingsråd

Ordf. Åsa Wallengren


Urban Claesson
Urban Andersson
Eva Bellinder
Ulla Berglund
Claes Stern Gustafsson
Ingvor Gustafsson
Hanna Lundahl
Inger Ohlin
Linda Wilsson
Åsa Arvidsson
Lennart Boije
Per-Olof Jonsson
Bernt Wilsson

Ordförande
Urban Claesson
Tfn: 073-045 16 97
E-post: ule@hotmail.se

Vice ordförande
Lennart Boije

Bilden: Urban Claesson, ordf. Ullervads församlingsråd

Urban Claesson Foto: Privat