Meny

Förtroendevalda

Lugnås-Ullervads Pastorats högst beslutande organ är kyrkofullmäktige. Det utses var fjärde år genom val. Kyrkofullmäktige består av 21 st ordinarie ledamöter och 10 st ersättare.

Pastoratets styrelse är kyrkorådet som består av 10 st ledamöter. Kyrkorådet har ett förberedande utskott, arbetsutskottet AU.

Ullervads och Lugnås församling har var sitt församlingsråd, om har utsetts genom nominering i varje församling.

Rune Skogsberg ordförande i kyrkorådet

Telefon: 0704-135 153

Mail: rune.skogsberg@hotmail.com