Meny

Församlingshem

Här bokar du våra församlingshem

Marci Hus                                   Pastorsexpeditionen             0501-351 81

Sockenmagainet                       Rosita Svenborger            0703- 34 22 94

KyrkstuganTidavad                  Rosita Svenborger            0703-34 22 94 

Björsäter Pastoratsgården      Pastoratsexpeditionen        0501-351 81 

Eks församlingshem                Pastorsexpeditionen              0501-351 81

Ekby bygdegård                       Inga-Maj Johansson              0501-310 42

Låstads församlingshem        Pastorsexpeditionen               0501-351 81

Utby församlingshem            Pastorsexpeditionen               0501-351 81

Logården                                                                                0500-44 20 96

 

Vid begravning, dop och vigslar är det gratis att låna våra församlingshem.
Vid privata kalas 300:-, större kalas 500:-

När du bokar en av våra lokaler
Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?
När du bokar en av Lugnås-Ullervads pastorats lokaler kommer vi att be om vissa personuppgifter för att vi ska kunna administrera lokalbokningen och kontakta dig vid behov.

·         Om du är en privatperson behandlar vi dina personuppgifter för att kunna uppfylla det avtal du anses ingå med oss när du bokar en av våra lokaler. 

·         Om du representerar en församling eller annan organisation behandlar vi dina personuppgifter med stöd av vårt och din organisations berättigade intresse av att kunna ingå och uppfylla avtal om lokalbokning. Du kan invända mot vår behandling av personliga skäl, varpå vi i så fall gör en avvägning mellan intresset att uppfylla avtalet och ditt intresse av att inte få dina personuppgifter behandlade av oss.

Om du inte anger de efterfrågade uppgifterna kan vi tyvärr inte erbjuda bokning av lokalen eftersom vi då inte kan uppfylla avtalet.

För att kunna uppfylla ändamålen med vår personuppgiftsbehandling, dvs. att kunna administrera och tillhandahålla dig de här tjänsterna, behöver vi i förekommande fall anlita systemleverantörer. Det innebär att systemleverantörerna kan komma att behandla de personuppgifter du lämnar till oss. Systemleverantörerna behandlar personuppgifterna på uppdrag av oss och får endast utföra behandlingen i enlighet med våra uttryckliga instruktioner och lag, vilket innebär att de inte får använda uppgifterna för egna ändamål.

Vi kan komma att diarieföra handlingar som inkommer till eller upprättas hos oss. Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut i enlighet med den inomkyrkliga offentlighetsprincipen, vilket framgår av 11 § lagen om Svenska kyrkan.

Vilka personuppgifter behandlar vi?
Det är obligatoriskt att ange namn, e-postadress, bostadsadress och eventuell församling eller annan organisation du tillhör.

I vissa fall tar vi betalt för bokning av våra lokaler. vilket innebär att vi behöver behandla ditt namn och din bostadsadress om du som privatperson är fakturamottagare. 

 Hur länge behandlar vi personuppgifterna?
Dina uppgifter sparas under den tid som krävs för att vi ska kunna uppfylla avtalet gentemot dig. Fakturaunderlag sparas av oss i 7 år efter räkenskapsårets slut med stöd av bokföringslagen.

Vilka rättigheter har du?
Lugnås-Ullervads pastorat ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter. För information om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen, se startsidan för denna integritetspolicy. Där hittar du även kontaktuppgifter till oss och vårt dataskyddsombud.