Meny

Barnverksamhet

Startar igen i höst

Kyrkis

Är för dig som är dagledig med barn 0-5 år.
Här ges möjlighet att fika, leka, sjunga eller bara umgås!
Sångstund kl. 11.00 
Marci hus på måndagar 09.30-11.30

Babysång

Är en sångstund med rörelser för bebisar (ca 3 mån-8 mån) och deras föräldrar.
Ett begränsat antal tillfällen under terminen och anmälan krävs (nästa grupp hösten 2020)
Kontaktperson för Kyrkis och babysång Carina 0709-56 76 95 

Småfolket

För dig som är dagledig med små barn.
Här ges möjlighet att fika, leka, sjunga eller bara umgås!
Pastoratsgården på onsdagar kl. 09.30-11.30
Kontaktperson Lisa 0736-26 83 90 

Varmt välkomna!

Regnbågsbarnen 

Regnbågens barn är en grupp för barn från förskoleklass till åk 4.
Vi samlas torsdagar åk 3 kl. 12.30-14.00 och
förskoleklass-åk 2 kl. 14.40-16.10  i källaren till Marci hus.
För barn som inte har fritids kan en smörgås serveras från kl 14! Berätta detta då du anmäler barnen. För barn som har fritids hämtar och lämnar vi barnen. Du som förälder behöver anmäla även till fritids att barnen går hos oss!

I Regnbågens barn läser vi livstydande berättelser ur barnböcker såväl som ur bibeln. Vi vill enligt FN´s barnkonvention, skapa utrymme för barn att finna språk för sina livsfrågor och utrymme för andlig utveckling. 

Vi sjunger sånger under olika teman och använder regnbågen, handtecken och djurbilder som metod för att lära tonsteg och rytmer. 

De lekar vi använder är aldrig "utslagslekar" utan syftar alltid till att utveckla alla barns självkänsla och få gruppens medlemmar att känna sig trygga och glada. 

En fruktstund ger ny energi. 

Vid pysselstunden arbetar vi både med fritt skapande och tydligt instruerade pyssel. 

Några gånger per termin inbjuder vi till familjekvällar och gudstjänster.
Då sammanfattar vi det tema som barnen har arbetat med och inbjuder hela familjen att bli en del av skapandet. Vi dessa tillfällen sjunger, pysslar och leker barn och vuxna tillsammans. Vid familjekvällar bjuder vi också på kvällsmat. 

Ledare för Regnbågens barn  är:

Kristina Gustavsson   0706-47 02 05
Carina Berggren         0709-56 76 95
Lena Davidsson          0705-73 95 98  

Varmt välkommen med din anmälan till körledare Kristina Gustavsson

kristina.gustavsson@svenskakyrkan.se   tel (gärna sms) 070-647 02 05 

Vi behöver veta barnets namn och ålder, föräldrarnas namn, mobilnummer och mailadress. Berätta om barnet har någon allergi. 

 

 

Söndagsskola

Ålder 4- 11 år
Vi träffas i Tidavads kyrkstuga kl 10.30-11.30

22 mars
5 april
19 april
3 maj kl. 14.00 Avslutning!

För mer information kontakta Lena på telefon: 070-573 95 98