Ideell medarbetare

Vill du vara med och göra skillnad?

Det finns alltid något att göra i Svenska kyrkan.
Eftersom vi har en bred verksamhet inom många olika områden finns det något att göra för alla. Du behövs!

 

Du har ett uppdrag som:

 • som är frivilligt
 • är oavlönat
 • utförs för någon annans skull

Du kan till exempel hjälpa till med:

 • Skolvandringar
 • Kyrkvärd
 • Sy/stickning
 • Bakning
 • Kaffeservering
 • Textläsare
 • Körer
 • Luncher
 • Cirkel-ledare
 • Snickeri

Det är enkelt!
Skicka ett mail, sms eller ring till:
Marie Tordby 
E-post: marie.tordby@svenskakyrkan.se
Telefon: 0501-303 12
Sms: 0730-35 25 80

Carina Berggren
E-post: carina.berggren@svenskakyrkan.se
Telefon: 0501-303 08
Sms: 0730-28 43 76

Foto: Tanja Peltola

Bra att veta!

 • Som ideell omfattas du av församlingens olycksfallsförsäkring
 • För att kunna hantera den ideella verksamheten kommer dina kontaktuppgifter delvis att behandlas digitalt
 • Under ditt uppdrag kan fotografering ske och bilderna kan publiceras både internt och externt på bland annat församlingens hemsida, pastortstidning och i sociala medier
 • Innan ditt ideella arbete startar kommer du att skriva under en blankett om tystnadsförbindelse. Du som kommer att arbeta med minderåriga kommer också att behöva visa upp utdrag ur belastningsregistret