Musik och kör för barn och unga

Musik kan upplevas och utformas i alla möjliga olika former! Ta en titt nedanför och se om något passar dig!

Torsdagar kl. 16-17.30
För ungdomar från åk 6 och uppåt.
Vi bestämmer tillsammans vad och när kören ska sjunga. 

Information och anmälan: Kristina Gustavsson
Sms: 0730- 48 35 31
Mail: kristina.gustavsson@svenskakyrkan.se

Foto: Marieanne Frid

Förskoleklass-åk 3
Tisdagar kl. 13.30-14.30

OBS! Ni måste meddela fritids att ert barn ska vara med i kören. Skolbussen kör barnen till Pastoratsgården, efter kören kan du som förälder hämta eller så kör kyrkans personal tillbaka till fritids. 

Anmälan på sms: 0730-44 52 56 
Ange barnets namn, din mailadress och mobilnummer samt om ni vill ha skjuts tillbaka till fritids. 
Körledare: Carolin Holtberget & Kristina Gustavsson

Tisdagar kl. 14.45-15.45
För dig som går i förskoleklass-åk 1
Sång & rytmik
Ledare: Kristina Gustavsson & Carolin Holtberget
Anmälan till: 0730-48 35 31

 

Vi bygger en berättelse med sång, lek, instrumentspel och dans för Dig och ditt barn!
Ålder: 4-6 år
Vi träffas tisdagar kl. 17.00-17.40 

Anmälan: Sms:a till 0730-28 43 76.  Ange din mailadress samt hur många barn och vuxna. (Minst en vuxen per familj, du som vuxen har ansvar för ditt barn)
Ledare: Kristina Gustavsson-musiker och Carina Berggren-pedagog

 

Torsdagar kl. 13.20-14.10
För barn i åk 1-3.
Ledare hämtar på skolan och går tillsammans till kyrkstugan, ledare följer barnen tillbaka till fritids om förälder ej hämtar direkt på plats i kyrkstugan. 

Information och anmälan via sms. Uppge barnets namn, ålder, vilken köt man val, samt förälders namn och mobilnummer.
Sms: 0725-528384
Mail: ingrid.eriksson3@svenskakyrkan.se

OBS! Förälder måste meddela fritids med skriven blankett att ditt barn ska delta i kören! 

Ledare: Ingrid Eriksson

Torsdagar kl. 15.10-15.50
För barn i åk 4-6. 
De som går på fritids äter mellis och möts sedan av ledare på skolan strax efter kl. 15.00, övriga kan gå direkt till kyrkstugan när det slutat där frukt serveras.

Information och anmälan via sms. Uppge barnets namn, ålder, vilken kör barnet valt, samt förälders namn och mobilnummer.  
Telefon: 0725-528384 
Mail: ingrid.eriksson3@svenskakyrkan.se
OBS! Förälder måste meddela fritids med skriven blankett att ditt barn ska delta i kören! 

Ledare: Ingrid Eriksson