Lugnås Församlingsråd

Åsa Wallengren
Beata Akersten
Kerstin Gustafsson
Linn Ivarsson
Margareta Johansson
Erik Mattsson
Marita Randevåg
Per Seiving
Gunilla Strindevall
Margareta Wallengren
Eva Akersten
Nils Eve Andersson
Anita Margareta Ericsson
Mats Jande 
Helene Löfholm 


Ordf. Åsa Wallengren

Ordförande
Åsa Wallengren
Tfn: 070-996 87 96
E-post: wallengrens@gmail.com

Vice ordförande
Beata Akersten