Meny

Gravstenssäkring

Vi har påbörjat gravstenssäkringar på alla våra kyrkogårdar.

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för att kontrollera att gravstenarna på kyrkogårdarna är säkert monterade. 

Men det är gravrättsinnehavarens ansvar att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick, vilket också betyder att gravstenen inte ska göra något hot mot arbetsmiljön och säkerheten på gravplatsen (enligt 7 kap. 30§ begravningslagen). 

Gravstenarna provtrycks och ska klara 35 kg tryck från två håll (Centrala gravvårdskommitténs normer, CGK). De stenar som inte klarar den belastningen riskerar att välta och skada personal, allmänhet och egendom. Det är då gravrättsinnehavaren som står till svars och får betala eventuellt skadestånd. Dessutom finns risk att gravstenen går sönder om den faller.

De stenar som inte har klarat belastningskraven får en provisorisk säkring, se bilden ovan.

BREV SKICKAS UT
Under våren skickats brev ut till de gravrättsinnehavare med gravstenar som behöver åtgärdas.

I brevet finns information om gravstenssäkringen, vilka behov som måste åtgärdas, mottagningsbevis och beställningsformulär för säkringen.

Möjliga åtgärder:
Säkra stenen själv, beställa säkring själv eller beställa säkring genom oss.
Ta bort stenen eller lägga den ned (om det är möjligt), men fortfarande behålla gravplatsen.
Återlämna gravplatsen till kyrkogårdsförvaltningen.

Frågor kring din gravsten eller arbetet med gravstenssäkring:

Marita Lindholm                    
0501 351 81