Ullervads församlingsråd


Urban Claesson
Urban Andersson
Eva Bellinder
Ulla Berglund
Claes Stern Gustafsson
Ingvor Gustafsson
Hanna Lundahl
Inger Ohlin
Linda Wilsson
Åsa Arvidsson
Lennart Boije
Per-Olof Jonsson
Bernt Wilsson

 

Urban Claesson Foto: Privat

Ordförande
Urban Claesson
Tfn: 073-045 16 97
E-post: ule@hotmail.se

Vice ordförande
Lennart Boije