Foto: Magnus Aronson/Ikon

Preliminärt valresultat 2017

Nyhet Publicerad

Röstningen i kyrkovalet är nu avslutad.

Under länken nedan visas det preliminära resultat i kyrkovalet. Preliminära resultat för alla kyrkofullmäktige visas när alla distrikt är inrapporterade. För kyrkomöte och stift så visas preliminärt resultat från och med den tidpunkt när stiftet, respektive kyrkostyrelsen, gett klartecken att resultatet kan börja visas. För stiftsfullmäktige och kyrkomötet uppdateras siffrorna allteftersom nya distrikt rapporterar in.

> Valresultat 2017

Röster som kommit in i Ystad och Sövestadsbygdens församling räknas under valdagen och skickas därefter in till Lunds stift. Under måndagen kommer valnämnden besöka stiftet för inlämning av allt fysiskt material för att kunna kontrollera att de rapporterade uppgifterna stämmer. 

Uppgifterna är alltså preliminära fram tills att kontrollräkning gjorts. Sammanräkning äger rum vid offentlig förrättning med början på morgonen den 22 september. 

Kyrkofullmäktige - det lokala valet

Kyrkofullmäktige i Ystads pastorat bestämmer ramarna för den verksamhet som finns nära dig. Till exempel vilken verksamhet för barn och unga som ska finnas i församlingen, eller hur kör- och konsertverksamheten ska se ut. 

25 mandat i fullmäktige ska fördelas. Hur mandaten blir fördelade vet vi först efter att det slutgiltiga resultatet är färdigställt. 

Val till stiftet - det regionala valet

Svenska kyrkan är indelat i 13 stift. Ystad pastorat tillhör Lunds stift, vars främsta uppgift är att stödja vår församling i vår verksamhet och förvaltning genom deras expertis inom flera områden. Till exempel kan det vara kyrkoantikvariska frågor när man ska renovera en kyrka. 

Val till kyrkomötet - det nationella valet

Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ med 251 ledamöter. Det beslutar om kyrkans gemensamma och övergripande frågor. Kyrkomötet behandlar också frågor som till exempel hur kyrkan ska arbeta med klimatfrågan och vilka psalmer som ska finnas i psalmboken.