Foto: Anders Andersson

Renovering av Birgittakapellet

Nyhet Publicerad

Birgittakapellets yttertak är nu inför renovering med syfte att ge ett långsiktigt och fullgott skydd mot nederbörd.

Ett nytt yttertak på Birgittakapellet kommer att ge ett långsiktigt och fullgott skydd mot nederbörd. Målsättningen är att takfallen ska bibehålla sin karaktär och att de material och metoder som används står i samklang med byggnadens ålder och årsringar.

Renoveringen beräknas att vara färdig under november 2016.

Det som nu kommer att göras är:

  • Lagning av punktvis skadad underbrädning
  • Utbyte av all byggpapp
  • Utbyte av all läkt 
  • Omläggning och komplettering av takpannor
  • Ommurning av nockpannor
  • Putslagning i övre kant av gavelröstena i anslutning till tegelpannor
  • Diverse mindre plåtarbeten.