Renovering av minneslunden

Nyhet Publicerad

I mitten av maj 2016 kommer ett markarbete att påbörjas för att renovera minneslunden på Gustavsbergs kyrkogård.

Anledningen är framförallt att markplattorna behöver sättas om. Många har glidit iväg och lämnat djupa skarvar efter sig, vissa ligger löst och vickar. Vi ska även utöka själva stenplattsläggningen någon meter och göra bättre uppfartsramper till densamma för att förbättra tillgängligheten.

Vi kommer att upprätta en tillfällig minnesplats i anslutning till nuvarande minneslund under renoveringstiden där blommor kan placeras.

I samband med denna renovering avser vi även räta upp dekorationsreglerna för minneslunden, de har varit eftersatta i många år.

Minneslunden är och skall vara ett anonymt gravskick. Inga privata gåvor får lämnas. Man får endast dekorera med snittblommor, ljus och kransar.

Vi ber ödmjukast om att prydnadssaker, blomkrukor, små textbeprydda stenhjärtan och dylikt tas med hem av de anhöriga. Vi kommer efter renoveringen att vara restriktiva och ta bort sådana dekorationer som inte skall vara i en minneslund. Dessa kommer under en övergångstid att kunna hämtas vid kyrkogårdsexpeditionen (rött hus vid infarten till kyrkogården).

Tack för visad förståelse.
/Kyrkogårdsförvaltningen