Musik

Musiken har en självklar plats i vår församling. Under året arrangerar vi konserter i våra vackra kyrkor, både med egna musiker och körer men också i samarbete med andra. Vi har också körverksamhet för alla, från små barn till vuxna.