Musik

Musiken har en självklar plats i vår församling. Under året arrangerar vi konserter i våra vackra kyrkor, både med egna musiker och körer men också i samarbete med andra. Vi har också körverksamhet för alla, från små barn till vuxna.

Körer

Musik och sång kan ibland bättre uttrycka det ord har svårt att beskriva. Våra musiker och körledare stöder församlingens sång och leder våra körer i gudstjänster och konserter.

Konserter och musik

I Gustavsberg-Ingarö församling är de musikaliska inslagen en viktig del i församlingslivet. Hos är du välkommen att sjunga i kör eller njuta av en konserter. Våra konserter och musikevenemang är avgiftsfria.

Lyssna på konserter

Här kan du se och lyssna på konserter som streamas direkt eller som har sänts i församlingen