Meny

GDPR

Information om samtycke till behandling av personuppgifter och bilder i samband med anmälan till församlingens verksamhet

Personuppgifter (namn, adress, telefon, e-post, personnummer) som lämnas i samband med anmälningar till församlingens verksamhet, sparas bara så länge verksamheten pågår. Dina uppgifter hanteras enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Personuppgifter som lämnas i samband med fakturor, t.ex. lägeravgifter eller flyg/ tågbiljetter sparas enligt gällande bokföringsregler.

Ditt personnummer behövs för att vi ska kunna registrera din anmälan i församlingens verksamhetsregister. Har du skyddad identitet eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, skicka inte in din anmälan här, utan ta istället personlig kontakt med församlingen.

Du har enligt GDPR rätt att få besked om vilka personuppgifter församlingen innehar om dig och hur vi behandlar dina uppgifter. För att få veta vilka uppgifter Gustavsberg-Ingarö församling behandlar om dig, kontaktar du oss skriftligen. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.
Här kan du läsa mer om dina rättigheter »

E- postsäkerhet
Vi undviker att använda e-post när vi skickar känsliga uppgifter. När vi mottagit och läst e-post, bedömer vi om uppgifterna ska slängas eller bevaras och vart det i så fall ska bevaras. I det fall känsliga uppgifter inkommer via e-post för vi över informationen till andra system och raderar e-posten. Vi undviker massutskick och att skicka listor med personuppgifter via e-post. Vi gallrar all e-post.

Vill du vara med på bild/film?
Vi använder ofta bilder, både stillbild och rörlig bild, på vår hemsida, i tryckt material och i sociala medier för att berätta både i text och bild om de verksamheter församlingen har. För att visa levande verksamhet behövs bilder på människor. Bilderna vi tar används alltså i olika former av tryckt informationsmaterial, i församlingens folder som skickas ut till samtliga hushåll i församlingen, på vår egen webbplats och på våra sociala plattformar.

Bilderna/filmerna i vår bildbank gallras ut när de inte längre känns aktuella, men vissa av dem sparas längre om det finns ett intresse att dokumentera byggnader eller verksamhet. Den som finns på bild/film i vår bildbank har rätt att få tillgång till dessa bilder, kräva att de raderas eller flyttas över till någon annan aktörs bildbank.

Den som samtyckt till att bli fotograferad/filmad kan när som helst ta tillbaka sitt samtycke. Vill du dra tillbaka ditt samtycke kontaktar du Gustavsberg-Ingarö församling. Den användning som gjorts av bilderna/filmerna innan samtycket tas tillbaka påverkas inte av att samtycket dras tillbaka.

För den som finns på bild/film i bildbanken och inte tycker att Gustavsberg-Ingarö församlings hantering av bilder är korrekt, finns möjlighet att klaga hos Datainspektionen. Datainspektionen är tillsynsmyndighet när det gäller all hantering av personuppgifter, dit även bilder på personer räknas.

Lägerverksamhet
Vid lägerverksamhet behöver församlingen ta in uppgifter om din hälsa för att på bästa sätt kunna hjälpa dig om det skulle hända något på lägret. Uppgifter om hälsa behandlas konfidentiellt och raderas vid hemkomst.

Vid information om allergier/specialkost kan uppgifterna lämnas direkt till ansvarig för köket på eventuell kursgård.

LÄS MER
Så här behandlar Svenska kyrkan dina personuppgifter »Riktlinjer dataskydd som PDF

Dataskyddsombud för Gustavsberg-Ingarö församling
Christer Engström 08-570 329 16