Två personer håller i varandras händer.
Foto: Albin Hillert /Ikon

Diakoni

Kraften och förebilden för Svenska kyrkans diakoni finns i evangeliet om Jesus Kristus. I berättelserna om honom framträder en människa med kärlek och omsorg om sin nästa. Det är det uppdrag som diakonin har att förvalta.

Diakoni betyder tjänst och innebär omsorg om medmänniskan i livets olika situationer. Att möta varandra med ömsesidig kärlek, respekt och solidaritet är diakoni och kan beskrivas som den kristna tron uttryckt i praktisk handling, något vi alla har ansvar för. 

Vad är en diakon?

Diakoner har en högskoleutbildning inom socialt arbete eller omvårdnad.Till denna kommer en ettårig diakonutbildning. Diakoner vigs till tjänst. Vigningen är kyrkans bekräftelse på den personliga kallelsen och ett synligt tecken på att diakonen har ett uppdrag av Gud och Svenska kyrkan. Vid vigningen får diakonen ett emblem som symbol för detta (se bild vid sidan om).
Ringen: Du är omsluten av Gud och finns i den världsvida
gemenskapen i Kristus.
Korset: Jesu Kristi död, uppståndelse och försoning är det centrala.
Duvan: Duvan med den friska olivkvisten påminner om duvan som lämnade Noas ark och återvände med budskap om liv.

Diakoni i Gustavsberg-Ingarö församling

Det diakonala arbetet i Gustavsberg-Ingarö församling vill verka för att identifiera, motverka och förebygga utsatthet. Vi vill skapa möjligheter att mötas. Skapa platser där man också blir sedd och lyssnad till. Därför erbjuder församlingen olika mötesplatser till exempel sopplunch för daglediga, Kyrkliga arbetskretsen, torsdagsträffen, öppen förskola, ungdomskvällar, matkasseprojektet, öppet hus på fredagar och må bra-grupper. 

Sopplunch, start 29 augusti, varannan jämn vecka på tisdag kl 12.00 . Musik och soppa.
Se program »

Torsdagsträffen, träff för daglediga varje tors kl 11.00 i Ingarö församlingsgård. Läs mer »

Fredagsgemenskap, Öppet hus för alla åldrar i Kyrkettan. Fredag 22 september, 20 oktober och 17 november kl 17.30. Läs mer »

Skafferiet öppnar 30 augusti på Värmdögatan 3. Genom ett medlemskap i Skafferiet får du möjlighet att införskaffa närbutikers matsvinn till ett betydligt lägre pris. Läs mer »   

Vill du bli volontär, läs mer här»