En präst håller fram en nattvardskalk.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Gudstjänster

Under en vecka firas flera olika gudstjänster i Gustavsberg-Ingarö församling. Välkommen!