Barn tittar intresserat ner i en dopfunt
Foto: Magnus Aronson

Om församlingen

Gustavsberg-Ingarö församling, belägen på Värmdö, cirka 2,5 mil från Stockholm med goda kommunikationer, har cirka 16 000 medlemmar, två vackra kyrkor, engagerade församlingsbor och förtroendevalda samt ett arbetslag om 30 personer. Vi har en bred verksamhet för alla åldrar, ett rikt gudstjänstliv och en stor mängd kyrkliga handlingar.

Församlingen vill vara trygg, varm och välkomnande

FÖRSAMLINGSEXPEDITION 
Bokning av dop, vigsel, begravning, hyra av lokal samt medlemsfrågor.
08- 570 380 75
Helgfri måndag - tisdag, torsdag - fredag kl.9:00-12:00
Onsdag kl.12:00-15:00
E-post: gustavsberg-ingaro.forsamling@svenskakyrkan.se

Adress: Värmdögatan 1, 134 31 Gustavsberg

KYRKOGÅRDSEXPEDITIONEN 
Gravskötsel, gravsättning, askgravlund, minneslund, gravnummer.
08-570 380 70
helgfri, måndag - tisdag, torsdag - fredag kl. 9:00-12:00
onsdag kl.12:00-15:00
E-post: gustavsberg-ingaro.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se 

Adress: Kyrkogårdsvägen 10, 134 41 Gustavsberg

Har du allmänna frågor, eller om du inte vet vem du ska vända dig till direkt? 

Kontakta växeln, 08 -570 380 50, helgfri måndag - fredag kl.8:00 - 17:00. 

Personal

 

 

Vill du bli medlem?

Tack vare dig kan vi finnas där människor finns. För glädje och sorg. Samtal och stöd. För de ensamma och äldre. Barnen, familjen och tonåringarna. För ensamstående. De särskilt utsatta. För dop, konfirmation, giftermål och begravning. Psalmsång och gudstjänstfirande. Kaffe och soppa. Kropp och själ. Musik och konserter. För tankar om livet, kärleken och Gud. För alla. Bli medlem du också!

Sensus

Vi samarbetar med Sensus studieförbund. 
Svenska kyrkan är en av Sensus medlemsorganisationer.

Gustavsberg-Ingarö församling har ett samarbete med Sensus. Genom det kan vi erbjuda många mötesplaster för lärande, upplevelser och gemenskap.