Barn tittar intresserat ner i en dopfunt
Foto: Magnus Aronson

Om församlingen

Gustavsberg-Ingarö församling, belägen på Värmdö, cirka 2,5 mil från Stockholm med goda kommunikationer, har cirka 16 000 medlemmar, två vackra kyrkor, engagerade församlingsbor och förtroendevalda samt ett arbetslag om 30 personer. Vi har en bred verksamhet för alla åldrar, ett rikt gudstjänstliv och en stor mängd kyrkliga handlingar.

Vi vill vara trygg, varm och välkomnande

FÖRSAMLINGSEXPEDITION 
Bokning av dop, vigsel, begravning, hyra av lokal samt medlemsfrågor.
08- 570 380 75
helgfri, måndag - tisdag, torsdag - fredag kl.9:00-12:00
Onsdag kl.13:00-16:00
E-post: gustavsberg-ingaro.forsamling@svenskakyrkan.se

Adress: Värmdögatan 1, 134 31 Gustavsberg

KYRKOGÅRDSEXPEDITIONEN 
Gravskötsel, gravsättning, askgravlund, minneslund, gravnummer.
08-570 380 70
helgfri, måndag - tisdag och fredag kl. 9:00-12:00
onsdag - torsdag kl.13:00-16:00
E-post: gustavsberg-ingaro.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se 

Adress: Kyrkogårdsvägen 10, 134 41 Gustavsberg

Har du allmänna frågor, eller om du inte vet vem du ska vända dig till direkt? 

Kontakta växeln, 08 -570 380 50, helgfri måndag - fredag kl.8:00 - 17:00. 

Personal