Begravningsgudstjänst

Det här är ordningen för en begravningsgudstjänt i Svenska kyrkan

 • Klockringning
 • Inledande musik
 • Psalm
 • Griftetal
 • Bön
 • Överlåtelsen
 • Bibelläsning
 • Ev. psalm eller musikinslag
 • Begravningsbön
 • Herrens bön
 • Psalm
 • Avskedstagande
 • Slutbön
 • Välsignelsen
 • Avslutande musik
 • Klockringning