Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Barn och familj

Barnen har en självklar plats i församlingen. Se nedan för tid och plats. OBS! Vecka 44 är öppna förskolan öppen som vanligt måndag 28 oktober (Ingarö) och tisdag 29 oktober (Gustavsberg), med Kyrkstund (sång och musik i kyrkan) kl. 10 båda dagarna. Torsdag 31 oktober och fredag 1 november håller öppna förskolan stängt.

Öppen förskola 0-6 år

Öppna förskolan i Kyrk­ettan och i Ingarö församlingsgård vänder sig till föräldrar som är hemma med barn. Vi leker, har sångstund, fikar och umgås. 
Ingen föranmälan krävs.

Kyrkettan, Värmdögatan 1:
Tisdagar och torsdagar 9.00-11.30. 
Ingarö församlingsgård:
Måndagar 9.00-11.30 Start 26 augusti
Fredagar 9.00-12.00 Utomhusdag med grill och fika 
Kontakt: Lars Liljemark

Babyrytmik 0-8 månader

Kom och sjung, dansa och ramsa tillsammans med ditt barn!
I din trygga famn utvecklas barnets tal, motorik och rumsuppfattning med musiken och rörelsen som redskap. Musik, rytm och rörelse ger positiva sinnesupplevelser som stärker närheten mellan barn och vuxen. Du får dessutom lära dig nya sånger för din familjs fortsatta musicerande.
Babyrytmiken riktar sig till barn 0-8 månader. Ingen föranmälan krävs

Tiderna nedan är ramtider. Vi sjunger 13:30-14:00, därefter finns det fika fram till kl. 15:00. Varmt välkomna!

Ingarö församlingsgård:
Måndagar 13.00-15.00 
Kontakt Caroline Blad
Kyrkettan Gustavsberg:  
Torsdagar 13.00-15.00  
Kontakt Caroline Blad

Eftermiddagsverksamhet
After School åk 1-3  

Vi erbjuder eftermiddagsverksamhet av tex pyssel, spel och musik. Samling med "dagens fråga" Mellanmål serveras till barnen.
Kyrkettan, Värmdögatan 1
Tisdagar 14.00-16.00  
Kontakt och anmälan: Caroline Blad

Eftermiddagsverksamhet
After School åk 4-6  

På vår eftermiddagsverksamhet After School jobbar vi kreativt med musik, teater och lek i vår skaparverkstad. Mellanmål serveras till barnen.
Kyrkettan, Värmdögatan 1
Onsdag 14.30-16.45
Kontakt och anmälan: Caroline Blad

Söndagsskola i Gustavsbergs kyrka

Vänder sig till barn som är mellan 4 och 7 år. Söndagsskolan är en del av söndagens gudstjänst och barnen kommer att följa med ledarna för söndagsskolan till församlingsgården Kyrkettan innan predikan. Efter gudstjänsten hämtas barnen i Kyrkettan.
Kontakt och anmälan: Kristina Eriksson

Barnsång 2-4 år, Sångstimmet

Musiklek för barn 2-4 år tillsammans med förälder/vuxen.  Även småsyskon är välkomna. Vi sjunger, leker och rör oss till musik. Från kl. 15:10 finns frukt att äta.
Gustavsbergs kyrka
Tisdagar 15.30-16.00 Start 3 sept.
Kontakt och anmälan: Tove Carlson

Musiklekis 4-6 år

I Musiklekis får de yngsta barnen möta körsång på ett lustfyllt sätt. Barnen uppmuntras att bli frimodiga i sitt musicerande och sin självkänsla. Vi sjunger en blandad repertoar med mycket lek-och rörelsesånger.
Musiklekis medverkar i våra gudstjänster några gånger per termin.
Ingarö församlingård:
Måndagar 16.00-16.30
Kontakt och anmälan: Caroline Blad
Kyrkettan, Värmdögatan 1: 
Torsdagar 15.45-16.15 och 16.30-17.00
Kontakt och anmälan: Caroline Blad

Kören Tonfiskar åk 1-3

I våra barnkörer får barnen på ett lekfullt sätt träna sina röster och sitt gehör. Körerna medverkar regelbundet i våra gudstjänster.
Vi har också, varje termin, ett större projekt t.ex konsert, temamässa eller musikal.
Kyrkettan, Värmdögatan 1:
Tisdagar 16.15- 17.00
Kontakt och anmälan: Caroline Blad

Kören KanNoter åk 4-6

I Kannoter läggs stor vikt vid utvecklandet av sångteknik, stämsång samt notläsning. Varje termin gör vi ett större projekt t.ex konsert, temamässa eller musikal. Att sjunga i våra gudstjänster några gånger per termin är en självklar och rolig del av att vara med i Kannoterna.

Kyrkettan, Värmdögatan 1: 
Onsdagar 16.45-17.45
Kontakt och anmälan: Caroline Blad

Stödgrupp för barn och unga i sorg 

vänder sig till barn mellan 6-18 år. Grupperna sätts samman utifrån barnens ålder och behov. Inför start träffas barn, vårdnadshavare och ledare för att ge möjlighet till personliga funderingar.
Frågor och funderingar, hör av dig till expeditionen 570 380 50

Familjegudstjänster

I båda kyrkorna är det återkommande familjegudstjänster som våra grupper ofta deltar i. Alla gudstjänster välkomnar familjer men familjegudstjänsterna anpassas efter barnen, när det gäller predikan, psalmer och böner.

Öppet lekrum

Onsdagar kl 9:30-11:30 i Kyrkettan, Värmdögatan 1 erbjuds öppet lekrum för  barn 0-2 år och deras föräldrar. Det har kommit önskemål från föräldrarna själva, och vi vill gärna uppmuntra och tillmötesgå familjer som har behov av vår församlingsverksamhet.

Tanken är att lekrummet är öppet för lek och samvaro.
Vi erbjuder inga personalresurser och inget fika (annat än från kaffeautomaten). Leken sker i lekrummet och inte på ”mingeltorget” som personalen behöver för sin mötestid.

Medhavd matsäck får värmas i mikron men i egna kärl, då vi inte har möjlighet att ombesörja disk.

Informationen sprids muntligt inom verksamheten samt via hemsidan.
Vid frågor kontakta Tove och Lars

 

Kontakt barnverksamhet

Lars Liljemark08-570 380 84Lars Liljemark

Tove Carlson
08-570 380 57
Tove Carlson

Caroline Blad
08-570 380 50 vxl
Caroline Blad

Kristina Eriksson
08-570 380 82