Meny

Barn och familj

Barnen har en självklar plats i församlingen. Här kan du läsa om olika grupper för barn. All verksamhet är avgiftsfri. Läs mer.

De olika verksamheterna kommer att starat upp under olika veckor nu under hösten pga. vi bygger om i Gustavsberg och är ”trångbodda” för tillfället. Viss verksamhet kan bedrivas utomhus och viss verksamhet i Gustavsbergs kyrka. Har du frågor så kontakta personalen som är kontaktperson för den verksamhet du och ditt barn är intresserad av.

Öppen förskola 0-5 år 

Barnen har en självklar plats i församlingen. Det finns verksamheter för alla åldrar. All verksamhet är kostnadsfri. Se nedan för tid och plats.

Öppna förskolan i Kyrk­ettan och i Ingarö församlingsgård vänder sig till föräldrar som är hemma med barn. Vi leker, har sångstund, fikar och umgås. 
Ingen föranmälan krävs. Sångsamling kl.10.00

Kyrkparken, Gustavsberg:
Tisdagar och torsdagar 9.30-11.30 Utomhus
Ingarö församlingsgård:
Måndagar 9.30-11.30 Utomhus
Fredagar 9.30-12.00 Utomhusdag med grill  
Kontakt: Caroline Blad

Babyrytmik 0-8 månader 

Kom och sjung, dansa och ramsa tillsammans med ditt barn!
I din trygga famn utvecklas barnets tal, motorik och rumsuppfattning med musiken och rörelsen som redskap. Musik, rytm och rörelse ger positiva sinnesupplevelser som stärker närheten mellan barn och vuxen. Du får dessutom lära dig nya sånger för din familjs fortsatta musicerande.
Babyrytmiken riktar sig till barn 0-8 månader. För att undvika smittspridning måste vi begränsa till 8 vuxna per tillfälle. Anmälan per mail till respektive ledare.

Ingarö församlingsgård:
Måndagar 13.00-15.00 
Vi sjunger 13:30-14:00, därefter finns det fika fram till kl. 15:00. 
Kontakt och anmälan Caroline Blad
Gustavsbergs kyrka: 
Onsdagar Grupp 1: 13.00-13.45, grupp 2: 14.00-14.45
Kontakt och anmälan Therése Hamber

Eftermiddagsverksamhet
After School åk 1-3
Start v.40

Vi erbjuder eftermiddagsverksamhet med t. ex pyssel och spel. Mellanmål serveras till barnen. Max 12 barn. Anmälan krävs.
Kyrkettan, Värmdögatan 1:
Tisdagar 14.00-16.00  
Kontakt och anmälan: Caroline Blad

Eftermiddagsverksamhet
After School åk 4-6
Start v.40 

Vi erbjuder eftermiddagsverksamhet med t ex pyssel och spel. Mellanmål serveras till barnen. Max 12 barn. Anmälan krävs.
Kyrkettan, Värmdögatan 1:
Torsdagar 14.30-15.45
Kontakt och anmälan: Caroline Blad

Söndagsskola i Gustavsbergs kyrka

Vänder sig till barn som är mellan 4 och 7 år. Söndagsskolan är en del av söndagens gudstjänst och barnen kommer att följa med ledarna för söndagsskolan till församlingsgården Kyrkettan innan predikan. Efter gudstjänsten hämtas barnen i Kyrkettan.
Kontakt och anmälan: Kristina Eriksson

Barnsång 2-4 år, Sångstimmet

Musiklek för barn 2-4 år tillsammans med förälder/vuxen.  Även småsyskon är välkomna. Vi sjunger, leker och rör oss till musik. Från kl. 15:10 finns frukt att äta. 
För närvarande är gruppen full. Sätt gärna upp dig på vår kölista.

Gustavsbergs kyrka:
Onsdagar 15.30-16.00
Kontakt och anmälan: Therése Hamber, Tove Carlson

Musiklekis 4-6 år

En lekfull kör med mycket rörelse, instrument och rytmik.
Förälder/vuxen väntar utanför. Musiklekis medverkar i våra gudstjänster några gånger per termin
Ingarö församlingård:
Måndagar 16.00-16.30
Kontakt och anmälan: Caroline Blad
Kyrkettan, Värmdögatan 1: (Start v.38)
Torsdagar 15.45-16.15 och 16.30-17.00
Kontakt och anmälan: Caroline Blad

Kören Tonfiskar åk 1-3

Barnkör för killar och tjejer som sjunger en blandad repertoar.
Kören medverkar regelbundet i våra gudstjänster och deltar på ett större konsertprojekt varje termin.
Gustavsbergs kyrka:
Tisdagar 16.00- 16.45
Kontakt och anmälan: Therése Hamber

Ingarö Barnkör åk 1-3

Kom och var med i en helt nystartad barnkör!
En kör som utvecklar ditt barns musikalitet och kreativitet och får dem att
uppleva glädje och gemenskap. Vi sjunger svängiga och innerliga sånger i
många olika musikstilar. Varje termin sjunger vi på några gudstjänster och ger en konsert i Ingarö kyrka.
Ingarö församlingsgård:
Onsdagar 16.45-17.30
Kontakt och anmälan: Maria Sandell

Kören KanNoter åk 4-6  

Barnkör för killar och tjejer som sjunger en blandad repertoar. I den här kören sjunger vi även i stämmor och efter noter. Kören medverkar regelbundet i våra gudstjänster och deltar på ett större konsertprojekt varje termin.
Gustavsbergs kyrka: 
Torsdagar 15.45-16.30
Kontakt och anmälan: Therése Hamber

Stödgrupp för barn och unga i sorg 

vänder sig till barn mellan 6-18 år. Grupperna sätts samman utifrån barnens ålder och behov. Inför start träffas barn, vårdnadshavare och ledare för att ge möjlighet till personliga funderingar.
Frågor och funderingar, hör av dig till expeditionen 570 380 50

Familjegudstjänster 

I båda kyrkorna är det återkommande familjegudstjänster som våra grupper ofta deltar i. Alla gudstjänster välkomnar familjer men familjegudstjänsterna anpassas efter barnen, när det gäller predikan, psalmer och böner.

Kontakt barnverksamhet

Lars Liljemark 08-570 380 84

Caroline Blad 08-570 380 91

Kristina Eriksson 08-570 380 82

Therése Hamber 08-570 380 99

Maria Sandell 08-570 3980 50 vxl