Barn och familj

Barnen har en självklar plats i församlingen. Här kan du läsa om olika grupper för barn. All verksamhet är avgiftsfri. Läs mer.

Barnen har en självklar plats i församlingen. Det finns verksamheter för alla åldrar. All verksamhet är kostnadsfri. Se nedan för tid och plats.

Öppen förskola 0-5 år (start v.35)

Öppna förskolan i Kyrk­ettan och i Ingarö församlingsgård vänder sig till föräldrar som är hemma med barn. Vi leker, har sångstund, fikar och umgås. 
Sångsamling kl.10.00. Ingen föranmälan krävs.

Kyrkettan, Gustavsberg:
Tisdagar och torsdagar 9.00-11.30 
Ingarö församlingsgård:
Måndagar 9.00-11.30 
Fredagar 9.00-11.30 Utomhusdag med grill  
Kontakt: Caroline Blad

Babysång 2-9 månader (start v.35)

Kom och sjung, dansa och ramsa tillsammans med ditt barn!
Babysången riktar sig till barn 2-9 månader. Vi sjunger 13:30-14:00 därefter serveras fika. Ingen föranmälan krävs.

Ingarö församlingsgård: 
Måndagar 13.00-15.00
Kontakt: Caroline Blad

Kyrkettan, Gustavsberg: 
Onsdagar 13.00-15.00
Kontakt: Therése Hamber

Klapp och klang 10-18 månader (start v.35)

Kom och sjung, dansa och ramsa tillsammans med ditt barn som nu har blivit lite äldre. Klapp och klang riktar sig till barn 10-18 månader. Vi sjunger 13:30-14:00 därefter serveras fika. Ingen föranmälan krävs.

Kyrkettan, Gustavsberg:
Tisdagar 13.00-15.00 
Kontakt: Caroline Blad

Ingarö församlingsgård:
Torsdagar 13.00-15.00 
Kontakt: Therése Hamber

Sångstimmet 2-4 år (start v.35)

Musiklek för barn 2-4 år tillsammans med förälder/vuxen. Vi sjunger, leker och rör oss till musik. Ingen föranmälan krävs. 

Kyrkettan, Gustavsberg:
Onsdagar 15.30-16.00
Kontakt: Therése Hamber

Musiklekis 4-6 år (start v.35)

En lekfull kör med mycket rörelse, instrument och rytmik.
Förälder/vuxen väntar utanför. Musiklekis medverkar i våra gudstjänster några gånger per termin.

Ingarö församlingård:
Måndagar 16.00-16.30
Kontakt och anmälan: Caroline Blad
Kyrkettan, Värmdögatan 1: 
Onsdagar 16.15-16.45
Torsdagar 15.45-16.15 och 16.30-17.00
Kontakt och anmälan: Caroline Blad

Kören Tonfiskar åk 1-3 (start v.35)

Barnkör för killar och tjejer som sjunger en blandad repertoar.
Kören medverkar regelbundet i våra gudstjänster och deltar på ett större konsertprojekt varje termin.
Kyrkettan, Gustavsberg:
Tisdagar 16.00- 16.45
Kontakt och anmälan: Therése Hamber eller Caroline Blad

Kören KanNoter åk 4-6 (start v. 35)

Barnkör för killar och tjejer som sjunger en blandad repertoar. I den här kören börjar vi även sjunga i stämmor och efter noter. Kören medverkar regelbundet i våra gudstjänster och deltar på ett större konsertprojekt varje termin.

Kyrkettan, Gustavsberg:
 
Måndagar 15.45-16.30
Kontakt och anmälan: Therése Hamber

Stödgrupp för barn och unga i sorg 

vänder sig till barn mellan 6-18 år. Grupperna sätts samman utifrån barnens ålder och behov. Inför start träffas barn, vårdnadshavare och ledare för att ge möjlighet till personliga funderingar.
Frågor och funderingar, hör av dig till expeditionen 570 380 50

Familjegudstjänster 

I båda kyrkorna är det återkommande familjegudstjänster som våra grupper ofta deltar i. Alla gudstjänster välkomnar familjer men familjegudstjänsterna anpassas efter barnen, när det gäller predikan, psalmer och böner.

Caroline Blad

Caroline Blad

Gustavsberg-Ingarö församling

Pedagog

Therése Hamber

Therése Hamber

Gustavsberg-Ingarö församling

Musikpedagog

Katarina Lindgren

Gustavsberg-Ingarö församling

Präst