Foto: Peter Ebbesson

Kyrkogårdsförvaltning

Kyrkogården är en viloplats för våra anhöriga och vänner. Hit skall vi kunna komma och finna stillhet och ro.

Söker du en grav

Här hittar du en söktjänst för gravplatser och gravsatta på svenska kyrkogårdar.

Ett långsiktigt arbete med att söka anhöriga och gravrättsinnehavare till gravrätter där vi inte har kompletta uppgifter om dessa pågår på kyrkogårdarna. Om ni finner en sådan skylt vid er anhörigs grav så var vänlig och kontakta kyrkogårdsförvaltningen.  

Nya tjänster för gravskötsel
Nu kan du komplettera med tjänster så som ljuständning, vinterdekoration, gräsputs och övriga arbeten förutom gravskötsel och gravskötsel med plantering. Läs mer och se prislistan i foldern. OBS! priserna gäller från 2024. 

Önskar ni hjälp med gravskötsel och plantering, kontakta Kyrkogårdsexpeditionen:

Telefon: 08 -570 380 70, måndag, tisdag, torsdag, fredag kl.9:00-12:00, onsdag kl.12:00 - 15:00

E-post: gustavsberg-ingaro.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

Alternativt skicka in en beställningsblankett till oss: Kyrkogårdsvägen 10, 134 41 Gustavsberg. 

Det är endast gravrättsinnehavaren som har rätt att göra anmälan om skötsel. 

Gravlyktor
Gravlyktor får placeras på graven under tiden 1 okt – 30 april. Vi ber därför gravrättsinnehavare att ta bort lyktor från sina gravar senast i slutet av april, detta för att underlätta skötselarbetet och minska brandrisken under sommarsäsongen. Efter den 1 maj samlar vi in alla lyktor som står kvar.

På Ingarö placeras gravlyktor vid kortsidan av stallet (röd byggnad bredvid askgravlunden), och i Gustavsberg förvaras lyktorna vid materialgårdens plank, beläget längst ner i backen nedanför kapellet.

Gravlyktor som ej hämtats kasseras efter ett år på grund av utrymmesskäl. Öppna gravljus och marschaller får inte förekomma på gravarna.

Vatten
Vatten kommer att stängas av för säsongen på både Ingarö- och Gustavsbergs kyrkogårdar under v. 45, dock finns det på Ingarö kyrkogård vatten året om i en kran på Ingarö kyrkas kortsida mot minneslunden.

Gravstenar på Gustavsberg och Ingarö kyrkogård
Ansvar för gravstenens säkerhet ankommer gravrättsinnehavaren.
Har du frågor om gravstenen på den grav du ansvarar för är du välkommen att kontakta kyrkogårdsförvaltningen. 

Gravskötselfolder som PDF 
Blankett anmälan om gravskötsel som PDF. 
Planteringstips ogillas av rådjur och sniglar som PDF

Gravarna vill vi sköta efter bästa förmåga, 
därför har vi några gemensamma regler för kyrkogården
Graven skall skötas antingen av dig själv, eller av kyrkogårdsförvaltningen. Vänd dig till Kyrkogårdsexpeditionen om du vill beställa gravskötsel. 

Om du vill ändra gravens utseende, tala först med kyrkogårdsförvaltningen. Blomvaser skall placeras på graven. Använd inte glasvaser eller glasburkar om de går sönder kan någon skära sig. Lägg komposterbart material i komposttunnan och övrigt skräp i soptunnan. Låna gärna redskap, vattenkannor och vaser, men sätt tillbaka dem efteråt. Använd inte plastblommor.  

Om du har hund med dig till kyrkogården, tänk på att hålla den kopplad och att städa efter den.

Minneslunden
Minneslundar finns på Gustavsbergs kyrkogård och på Ingarö kyrkogård.
Minneslunden är en kollektiv och anonym begravningsplats. De, vars aska sätts ned i minneslunden, begravs utan att gravplatsen markeras. Besökare får bidra till smyckning med snittblommor, ljus och på vintern kransar endast på för detta avsedd plats. Enskilda gravvårdar eller planteringar är ej tillåtna. 

OBS! Respektera att personliga gåvor inte får läggas i minneslunden. 

Under sommarhalvåret håller vi Kapellet på Gustavsbergs kyrkogård öppet under dagtid. Välkommen in för en stunds stillhet.

Askgravlunden
Askgravlunden finns på Ingarö kyrkogård. Den är avsedd att utgöra ett alternativ till minneslunden för den som önskar en skötselfri gravplats som inte är anonym.
Anhöriga är välkomna att närvara vid gravsättning i askgravlunden.
Sättet att begrava (gravskicket) är av kollektiv karaktär utan gravrätt. De enskilda gravarna markeras inte. Gravsättning av aska sker normalt under maj till oktober.

Gravsättning av aska sker i ett tyghölje på särskild plats i gräsytan. Platsen väljs ut av kyrkogårdsförvaltningen utifrån ett löpande system. Anhöriga kan ej välja plats.

Anhöriga som vill närvara vid gravsättning av askan skall kontakta kyrkogårdsförvaltningen för överenskommelse om tidpunkt för detta.
Läs mer om askgravlunden.

Blankett för beställning av gravsättning i askgravlunden på Ingarö kyrkogård.
Folder om askgravlunden som PDF 

Bestämmelser avseende gravanordningar

Här kan du läsa om församlingens bestämmelser avseende gravanordningar (gravstenar)

Välkomna till minneslunden på Ingarö kyrkogård

Vi hoppas att ni kommer att finna ro och frid i Ingarö kyrkogårds nyrenoverade minneslund!

Askgravlunden på Ingarö

Askgravlunden finns på Ingarö kyrkogård. Den är avsedd att utgöra ett alternativ till minneslunden för den som önskar en skötselfri gravplats som inte är anonym.

Kyrkogårdens miljöarbete

Vi i Gustavsberg-Ingarö församling arbetar mot Svenska kyrkans certifiering för en hållbar utveckling.

Kontakt Kyrkogårdar

Kyrkogårdsexpeditionen 
08-570 380 70
Helgfri, måndag, tisdag, torsdag, fredag kl. 9:00-12:00
onsdag kl.12:00-15:00
gustavsberg-ingaro.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

Gustavsbergs kyrkogård
Kyrkogårdsvägen 10
134 41 Gustavsberg
Visa karta över kyrkogården

Ingarö kyrkogård
Ingarö kyrkväg 1
134 60 Ingarö
Visa karta över kyrkogården