Foto: Josefin Casteryd /Ikon

Torsdagsträffen tar en paus

Torsdagsträffen tar en paus en tid framöver

För mer information kontakta Lars Liljemark.

Lars Liljemark

Lars Liljemark

Gustavsberg-Ingarö församling

Diakonimedarbetare.