Foto: Christer Engström

Förtroendevalda

Tillsammans styr vi kyrkan

Vid ingången av år 2000 fick kyrkan en ny friare relation till staten. Alla som tillhörde Svenska kyrkan förut gör det även i fortsättningen om de inte själva begär sitt utträde. Normalt är det genom dopet man kommer att tillhöra kyrkan. Kyrkan i den lokala församlingen leds av ett kyrkoråd, vald av kyrkofullmäktige. Alla röstberättigade som tillhör kyrkan i församlingen kan vara med och välja kyrkofullmäktige vart fjärde år. Kyrkans rösträttsålder är 16 år.

Sammanträdesdatum

Kyrkorådet 2021 kl 18.00 
Onsdag 21-02-17 digitalt
Torsdag 21-04-15 digitalt
Tisdag 21-05-25 digitalt
Måndag 21-09-13 i Kyrkettan
Måndag 21-10-11 i Kyrkettan
Måndag 21-10-28 i Kyrkettan (Reservtid)
Tisdag 21-12-14 i Kyrkettan

Kyrkofullmäktige 2021 kl 18.00
Måndag 21-06-14 i Ingarö församlingsgård
Måndag 21-11-08 i Kyrkettan

Kyrkofullmäktige 2018-2021
i Gustavsberg-Ingarö församling

Ledamöter
lngmar Wahrenberg ordf. - Kyrkan i tiden
Ann Fylkner vice ordf. - Brobyggarna
Lars Bryntesson - Kyrkan i tiden 
Mica Nordström - Kyrkan i tiden
Per-Olof Fransson -Kyrkan i tiden 
Karin Fahlen - Kyrkan i tiden 
Johnny Tedenfors - Kyrkan i tiden
Elisabeth Karlsson - Kyrkan i tiden 
Leif Eriksson - Kyrkan i tiden 
Birgit Wahrenberg - Kyrkan i tiden
Leif Sund - Kyrkan i tiden
Ulla Staaf - Kyrkan i tiden
Ulla Sjödin Olausson - Kyrkan i tiden
Nils-Erik Särnbrink - Kyrkan i tiden 
Ulrika Lundqvist - Brobyggarna
Carina Bartak Lindgren - Brobyggarna 
Julia Fylkner - Brobyggarna
Birgitta Hladisch - Brobyggarna 
Pär Pettersson - Brobyggarna 
Gunilla Hallenberg - Brobyggarna 
Alf Lejdemyr - Brobyggarna
Anette Snejbjerg - Brobyggarna
Lars Bergström - Brobyggarna
Annika Bergsten - Sverigedemokraterna

Ersättare   
Sirpa Levänen-Artemov - Kyrkan i tiden  
Lennart Karlsson - Kyrkan i tiden 
Monika Fransson - Kyrkan i tiden 
Aino Östergren - Kyrkan i tiden
Jösta Claeson - Kyrkan i tiden
Anne-Marie Lundholm - Kyrkan i tiden
Hans Peter Ekroth – Kyrkan i tiden   
Marianne Halvarsson - Brobyggarna 
Rolf Ramning - Brobyggarna
Anders Bergman - Brobyggarna 
Ulla Jönsson - Brobyggarna
Ulla Lohrdén - Brobyggarna

Kyrkorådet 2018-2021
i Gustavsberg-Ingarö församling

Ordinarie
Lars Bryntesson ordf. - Kyrkan i tiden
Ulrika Lundqvist vice ordf. - Brobyggarna
Johnny Tedenfors - Kyrkan i tiden
Nils-Erik Särnbrink - Kyrkan i tiden
Mica Nordström - Kyrkan i tiden
Per-Olof Fransson - Kyrkan i tiden
Anders Bergman - Brobyggarna
Julia Fylkner - Brobyggarna
Ann Fylkner - Brobyggarna 

Ersättare
Elisabeth Karlsson - Kyrkan i tiden
Sirpa Levänen-Artemov - Kyrkan i tiden
Karin Fahlén - Kyrkan i tiden
Johan Claeson - Kyrkan i tiden
Sif Boman Redlig - Brobyggarna
Nils-Ivar Jönsson - Brobyggarna
Pär Pettersson - Brobyggarna

Kyrkoherde
Elisabeth Magnusson Rosengren

 

 

 

Kyrkorådet 2018-2021

Kontakt med förtroendevalda

Ordförande i kyrkofullmäktige
Ingmar Wahrenberg
073-6229138
ingmar.wahrenberg@gmail.com

Vice ordförande i kyrkofullmäktige
Ann Fylkner
070-369 14 21
fylkner@kth.se

Ordförande i kyrkorådet 
Lars Bryntesson
070-754 14 80
lars.brynte@gmail.com

Vice ordförande i kyrkorådet
Ulrika Lundgvist
ortrask@gmail.com