Foto: Christer Engström

Förtroendevalda

Tillsammans styr vi kyrkan

Vid ingången av år 2000 fick kyrkan en ny friare relation till staten. Alla som tillhörde Svenska kyrkan förut gör det även i fortsättningen om de inte själva begär sitt utträde. Normalt är det genom dopet man kommer att tillhöra kyrkan. Kyrkan i den lokala församlingen leds av ett kyrkoråd, vald av kyrkofullmäktige. Alla röstberättigade som tillhör kyrkan i församlingen kan vara med och välja kyrkofullmäktige vart fjärde år. Kyrkans rösträttsålder är 16 år.

SAMMANTRÄDESDATUM 2022

Kyrkorådet kl 18.00
Tisdag 15 februari                    Kyrkettan
Tisdag 5 april                            Kyrkettan         
Tisdag 24 maj                           Kyrkettan
Måndag 12 september            Kyrkettan
Måndag 10 oktober                 Kyrkettan
Tisdag 25 oktober (reserv)     Kyrkettan
Måndag 12 december             Kyrkettan

Kyrkofullmäktige kl 18.00
Måndag 13 juni                         Ingarö församlingsgård
Måndag 7 november                Kyrkettan

Kontakt med förtroendevalda

Ordförande i kyrkofullmäktige
Ingmar Wahrenberg
073-6229138
ingmar.wahrenberg@gmail.com

Vice ordförande i kyrkofullmäktige
Ann Fylkner
070-369 14 21
fylkner@kth.se

Ordförande i kyrkorådet 
Lars Bryntesson
070-754 14 80
lars.brynte@gmail.com

Vice ordförande i kyrkorådet
Ulrika Lundgvist
ortrask@gmail.com