Foto: Christer Engström

Förtroendevalda

Tillsammans styr vi kyrkan

Vid ingången av år 2000 fick kyrkan en ny friare relation till staten. Alla som tillhörde Svenska kyrkan förut gör det även i fortsättningen om de inte själva begär sitt utträde. Normalt är det genom dopet man kommer att tillhöra kyrkan. Kyrkan i den lokala församlingen leds av ett kyrkoråd, vald av kyrkofullmäktige. Alla röstberättigade som tillhör kyrkan i församlingen kan vara med och välja kyrkofullmäktige vart fjärde år. Kyrkans rösträttsålder är 16 år.

SAMMANTRÄDESDATUM 2023

Kyrkorådet kl 18.00
Måndag 13 februari                Kyrkettan
Måndag 3 april                        Kyrkettan         
Måndag 22 maj                       Kyrkettan
Måndag 4 september             Kyrkettan
Måndag 11 september           Kyrkettan
Måndag 9 oktober                  Kyrkettan
Måndag 23 oktober (reserv) Kyrkettan
Måndag 11 december            Kyrkettan

Kyrkofullmäktige kl 18.00
Onsdag 7 juni                          Ingarö församlingsgård
Tisdag 5 september               Kyrkettan
Måndag 6 november             Kyrkettan

Kontakt med förtroendevalda

Ordförande i kyrkofullmäktige
Ingmar Wahrenberg
073-6229138
ingmar.wahrenberg@gmail.com

Vice ordförande i kyrkofullmäktige
Ann Fylkner
070-369 14 21
fylkner@kth.se

Ordförande i kyrkorådet 
Lars Bryntesson
070-754 14 80
lars.brynte@gmail.com

Vice ordförande i kyrkorådet
Ulrika Lundgvist
ortrask@gmail.com