Meny

Förtroendevalda

Tillsammans styr vi kyrkan

Vid ingången av år 2000 fick kyrkan en ny friare relation till staten. Alla som tillhörde Svenska kyrkan förut gör det även i fortsättningen om de inte själva begär sitt utträde. Normalt är det genom dopet man kommer att tillhöra kyrkan. Kyrkan i den lokala församlingen leds av ett kyrkoråd, vald av kyrkofullmäktige. Alla röstberättigade som tillhör kyrkan i församlingen kan vara med och välja kyrkofullmäktige vart fjärde år. Kyrkans rösträttsålder är 16 år.

Sammanträdesdatum

Kyrkorådet 2020 kl 18.00 i Kyrkettan
Onsdag 20-09-16
Tisdag 20-10-13
Tisdag 20-10-27 (reserv)
Måndag 20-12-14

Kyrkofullmäktige 2020
Måndag 2020-09-11 kl 18.00 i Kyrkettan

Kyrkofullmäktige 2018-2021
i Gustavsberg-Ingarö församling

Ledamöter
lngmar Wahrenberg ordf. - Kyrkan i tiden
Ann Fylkner vice ordf. - Brobyggarna
Lars Bryntesson - Kyrkan i tiden
Rebecka Jakobsson - Kyrkan i tiden 
Emil Nordlund - Kyrkan i tiden 
Mica Nordström - Kyrkan i tiden
Per-Olof Fransson -Kyrkan i tiden 
Karin Fahlen - Kyrkan i tiden 
Johnny Tedenfors - Kyrkan i tiden
Elisabeth Karlsson - Kyrkan i tiden 
Leif Eriksson - Kyrkan i tiden
Ann-Kristin Särnbrink - Kyrkan i tiden 
Birgit Wahrenberg - Kyrkan i tiden
Leif Sund - Kyrkan i tiden
Ulrika Lundqvist - Brobyggarna
Anna Björnström - Brobyggarna
Carina Bartak Lindgren - Brobyggarna 
Julia Fylkner - Brobyggarna
Birgitta Hladisch - Brobyggarna 
Pär Pettersson - Brobyggarna 
Gunilla Hallenberg - Brobyggarna 
Alf Lejdemyr - Brobyggarna
Anette Snejbjerg - Brobyggarna
Annika Bergsten - Sverigedemokraterna

Ersättare
Ulla Staaf - Kyrkan i tiden 
Ulla Olausson - Kyrkan i tiden 
Nils-Erik Särnbrink - Kyrkan i tiden  
Sirpa Levänen-Artemo - Kyrkan i tiden  
Lennart Karlsson - Kyrkan i tiden 
Monika Fransson - Kyrkan i tiden 
Aino Östergren- Kyrkan i tiden  
Lars Bergström - Brobyggarna
Marianne Halvarsson - Brobyggarna 
Rolf Ramning - Brobyggarna
Anders Bergman - Brobyggarna 
Marianne Essen - Brobyggarna

Kyrkorådet 2018-2021
i Gustavsberg-Ingarö församling

Ordinarie
Lars Bryntesson ordf. - Kyrkan i tiden
Ulrika Lundqvist vice ordf. - Brobyggarna
Johnny Tedenfors - Kyrkan i tiden
Nils-Erik Särnbrink - Kyrkan i tiden
Mica Nordström - Kyrkan i tiden
Per-Olof Fransson - Kyrkan i tiden
Anders Bergman - Brobyggarna
Julia Fylkner - Brobyggarna
Ann Fylkner - Brobyggarna 

Ersättare
Elisabeth Karlsson - Kyrkan i tiden
Emil Nordlund - Kyrkan i tiden
Karin Fahlén - Kyrkan i tiden
Rebecka Jakobsson - Kyrkan i tiden
Sif Boman Redlig - Brobyggarna
Nils-Ivar Jönsson - Brobyggarna
Pär Pettersson - Brobyggarna

Kyrkorådet 2018-2021

Kontakt med förtroendevalda

Ordförande i kyrkofullmäktige
Ingmar Wahrenberg
073-6229138
ingmar.wahrenberg@gmail.com

Vice ordförande i kyrkofullmäktige
Ann Fylkner
070-369 14 21
fylkner@kth.se

Ordförande i kyrkorådet 
Lars Bryntesson
070-754 14 80
lars.brynte@gmail.com

Vice ordförande i kyrkorådet
Ulrika Lundgvist
ortrask@gmail.com