Foto: Christer Engström

Förtroendevalda

Tillsammans styr vi kyrkan

Vid ingången av år 2000 fick kyrkan en ny friare relation till staten. Alla som tillhörde Svenska kyrkan förut gör det även i fortsättningen om de inte själva begär sitt utträde. Normalt är det genom dopet man kommer att tillhöra kyrkan. Kyrkan i den lokala församlingen leds av ett kyrkoråd, vald av kyrkofullmäktige. Alla röstberättigade som tillhör kyrkan i församlingen kan vara med och välja kyrkofullmäktige vart fjärde år. Kyrkans rösträttsålder är 16 år.

SAMMANTRÄDESDATUM 2024

Kyrkorådet kl 18.00, Kyrkettan, Värmdögatan 1 
Måndag 19 februari 
Måndag 8 april      
Måndag 20 maj  
Måndag 9 september
Måndag 7 oktober  
Måndag 21 oktober (reserv) 
Måndag 9 december

Kyrkofullmäktige kl 18.00
Måndag 3 juni                         Ingarö församlingsgård
Måndag 4 november              Kyrkettan

Kontakt med förtroendevalda

Ordförande i kyrkofullmäktige
Ingmar Wahrenberg
073-6229138
ingmar.wahrenberg@gmail.com

Vice ordförande i kyrkofullmäktige
Ann Fylkner
070-369 14 21
fylkner@kth.se

Ordförande i kyrkorådet 
Lars Bryntesson
070-754 14 80
lars.brynte@gmail.com

Vice ordförande i kyrkorådet
Ulrika Lundgvist
ortrask@gmail.com