Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Förtroendevalda

Tillsammans styr vi kyrkan

Vid ingången av år 2000 fick kyrkan en ny friare relation till staten. Alla som tillhörde Svenska kyrkan förut gör det även i fortsättningen om de inte själva begär sitt utträde. Normalt är det genom dopet man kommer att tillhöra kyrkan. Kyrkan i den lokala församlingen leds av ett kyrkoråd, vald av kyrkofullmäktige. Alla röstberättigade som tillhör kyrkan i församlingen kan vara med och välja kyrkofullmäktige vart fjärde år. Kyrkans rösträttsålder är 16 år.

Sammanträdesdatum

Kyrkorådet 2019
2019-09-25 kl.18.00 i Kyrkettan
2019-10-16 kl.18.00 i Kyrkettan
(2019-10-30) reservtid kl.18.00 i Kyrkettan
2019-12-11 kl.18.00 i Kyrkettan

Kyrkofullmäktige 2019
2019-06-10 kl. 18.00 i Ingarö församlingsgård
2019-11-11 kl.18.00 i Kyrkettan

Kyrkofullmäktige 2018-2021
i Gustavsberg-Ingarö församling

Ledamöter
lngmar Wahrenberg ordf. - Kyrkan i tiden
Ann Fylkner vice ordf. - Brobyggarna
Lars Bryntesson - Kyrkan i tiden
Rebecka Jakobsson - Kyrkan i tiden 
Emil Nordlund - Kyrkan i tiden 
Mica Nordström - Kyrkan i tiden
Per-Olof Fransson -Kyrkan i tiden 
Karin Fahlen - Kyrkan i tiden 
Johnny Tedenfors - Kyrkan i tiden
Elisabeth Karlsson - Kyrkan i tiden 
Leif Eriksson - Kyrkan i tiden
Ann-Kristin Särnbrink - Kyrkan i tiden 
Birgit Wahrenberg - Kyrkan i tiden
Leif Sund - Kyrkan i tiden
Ulrika Lundqvist - Brobyggarna
Anna Björnström - Brobyggarna
Carina Bartak Lindgren - Brobyggarna 
Julia Fylkner - Brobyggarna
Birgitta Hladisch - Brobyggarna 
Pär Pettersson - Brobyggarna 
Gunilla Hallenberg - Brobyggarna 
Alf Lejdemyr - Brobyggarna
Anette Arebo - Brobyggarna
Annika Bergsten - Sverigedemokraterna

Ersättare
Ulla Staaf - Kyrkan i tiden 
Ulla Olausson - Kyrkan i tiden 
Nils-Erik Särnbrink - Kyrkan i tiden  
Sirpa Levänen-Artemo - Kyrkan i tiden  
Lennart Karlsson - Kyrkan i tiden 
Monika Fransson - Kyrkan i tiden 
Aino Östergren- Kyrkan i tiden  
Lars Bergström - Brobyggarna
Marianne Halvarsson - Brobyggarna 
Rolf Ramning - Brobyggarna
Anders Bergman - Brobyggarna 
Marianne Essen - Brobyggarna

Kyrkorådet 2018-2021
i Gustavsberg-Ingarö församling

Ordinarie
Lars Bryntesson ordf. - Kyrkan i tiden
Ulrika Lundqvist vice ordf. - Brobyggarna
Johnny Tedenfors - Kyrkan i tiden
Ulla Staaf - Kyrkan i tiden
Mica Nordström - Kyrkan i tiden
Per-Olof Fransson - Kyrkan i tiden
Anders Bergman - Brobyggarna
Julia Fylkner - Brobyggarna
Ann Fylkner - Brobyggarna 

Ersättare
Elisabeth Karlsson - Kyrkan i tiden
Emil Nordlund - Kyrkan i tiden
Karin Fahlén - Kyrkan i tiden
Rebecka Jakobsson - Kyrkan i tiden
Sif Boman - Brobyggarna
Nils-Ivar Jönsson - Brobyggarna
Pär Pettersson - Brobyggarna

Kyrkorådet 2018-2021

Kontakt med förtroendevalda

Ordförande i kyrkofullmäktige
Ingmar Wahrenberg
073-6229138
ingmar.wahrenberg@gmail.com

Vice ordförande i kyrkofullmäktige
Ann Fylkner
070-369 14 21
fylkner@kth.se

Ordförande i kyrkorådet 
Lars Bryntesson
070-754 14 80
lars.brynte@gmail.com

Vice ordförande i kyrkorådet
Ulrika Lundgvist
ortrask@gmail.com

Läs protokoll från Kyrkofullmäktige
20180612

Läs protokoll från Kyrkofullmäktige
20181112 

Läs protokoll från Kyrkorådet
2018-01-22

Läs protokoll från Kyrkorådet
2018-02-27

Läs protokoll från Kyrkorådet
20180426

Läs protokoll från Kyrkorådet
20180507

Läs protokoll från Kyrkorådet
20180530

Läs protokoll från Kyrkorådet
20180919

Läs protokoll från Kyrkorådet
20181017

Läs protokoll från Kyrkorådet
20181212

Läs protokoll från Kyrkorådet
20190213

Läs protokoll från Kyrkorådet
20190409