Volontär

Att vara delaktig i att bygga församling handlar inte om prestationer utan om att dela livet med varandra och göra skillnad. Vill du ha en uppgift? Vill du lära dig något nytt? Träffa nya människor och framförallt – göra något för andra?

Att vara volontär i Gustavsberg-Ingarö församling handlar om just det. Vi välkomnar nya medarbetare i alla åldrar, från olika kulturer och med olika erfarenheter.

Som volontär får du ingen ersättning men omfattas av Svenska kyrkans försäkring. Innan du blir volontär träffar du volontärsamordnaren för ett samtal. Församlingen erbjuder regelbundet utbildningstillfälle för alla volontärer där vi gärna ser att du som volontär deltar. Varje volontär har en kontaktperson bland personalen.

Ett volontäruppdrag är inte det andra likt.  Det kan vara allt ifrån att servera soppa
på sopplunchen, delta i matkassen, vara ett stöd i samhällssamtalsutbildning för nyanlända, leda en samtalsgrupp, med mera.
Att vara volontär innebär att ge av sin tid. En liten insats kan betyda mycket. Som volontär kan du bidra på många sätt och vara en uppskattad resurs för människor som behöver stöd. Är du intresserad av att engagera dig ideellt som volontär så är du varmt välkommen. 

En liten insats kan betyda mycket.

Volontärverksamheten i Gustavsberg-Ingarö kallar vi  Kyrkans volontärer, på länken kan du läsa mer om vad det innebär att vara volontär och även anmäla ditt intresse»

Är du nyfiken på att bli volontär gör en intresseanmälan här

Matkassen

Gustavsberg-Ingarö församlings volontärer arbetar med matkassen för att försöka hjälpa hushåll som inte får det att räcka till. Varje onsdag kl 19.30-19.45 är det matkasseutdelning på Kyrkettan, Värmdögatan 1 Gustavsberg.