Foto: Johannes Frandsen

Barn- och ungdomskörer

Välkommen att vara med i någon av barnkörerna. All verksamhet är kostnadsfri.

Musiklekis 5-6 år

Kölista till samtliga musiklekisgrupper. 
En lekfull kör med mycket rörelse, instrument och rytmik.
Förälder/vuxen väntar utanför. Musiklekis medverkar i våra gudstjänster några gånger per termin
Ingarö församlingsgård: 
Måndagar 16.10-16.40
Kontakt och anmälan: Caroline Blad
Kyrkettan, Värmdögatan 1: 
Torsdagar 16.00-16.30
Kontakt och anmälan: Caroline Blad

 

Kören Tonfiskar årskurs 1-3 

Kölista
Barnkör för killar och tjejer som sjunger en blandad repertoar.
Kören medverkar regelbundet i våra gudstjänster och deltar på ett större konsertprojekt varje termin.
Kyrkettan, Värmdögatan1:
Tisdagar 16.00-16.45. 
Kontakt och anmälan: Therése Hamber eller Caroline Blad

Kören Havsänglar, årskurs 1-3

Barnkör för killar och tjejer som sjunger en blandad repertoar.
Kören medverkar regelbundet i våra gudstjänster och deltar på ett större konsertprojekt varje termin.
Ingarö församlingsgård:
Måndagar 16.10-16.50 
Kontakt och anmälan: Therése Hamber 

Kören KanNoter, årskurs 4-6 

Barnkör för killar och tjejer som sjunger en blandad repertoar. Kören medverkar regelbundet i våra gudstjänster och deltar på ett större konsertprojekt varje termin.
Kyrkettan, Värmdögatan 1, Gustavsberg
Onsdagar 16.00-16.45 
Kontakt och anmälan: Therése Hamber