Foto: Sigrid Lindblom

Dop

Kanske är det en ny liten människa som ska döpas eller så väljer du att döpas senare i livet. Hur det än är, välkommen till dop i Gustavsberg-Ingarö församling.

Närbild på en hand som tillhör en bebis i dopklänning.

Boka tid för dop

Välkommen att boka dop hos oss – en stund då vi får tacka för livet och glädjas tillsammans!

Att välkomna ditt barn till familjen, vännerna och världen med ett dop är en betydelsefull handling, ett minne för livet. Men det är lika stort att själv välja som ungdom eller vuxen att ta emot den gåva som dopet är.

Du kan själv välja den av våra två kyrkor som passar dig bäst, Gustavsbergs kyrka eller Ingarö kyrka.

Dopet är gratis
Ett dop kostar ingenting. Dopklänning kan du låna kostnadsfritt. Att låna våra lokaler för gemenskap efter dopet är också gratis om du tillhör Gustavsberg-Ingarö församling, alternativt att ni ordnar lokal själv. Ett dop behöver inte vara ett dyrt och stort arrangemang utan en härlig och minnesvärd samvaro med nära och kära.

Så går dopet till
De som ingår i det så kallade ”dopföljet” d v s dopfamilj och faddrar kan gå in i kyrkan tillsammans med prästen och står sedan framme i kyrkan vid dopfunten under hela gudstjänsten. Det blir en vandring från vardagen till dopets fest och glädje. Det är vanligt att föräldrarna eller gudföräldrarna håller barnet, men det bestämmer du och kan variera under dopets gång.

En dopgudstjänst tar ungefär 30 minuter. Det finns en rad uppgifter som kan utföras av äldre syskon, faddrar eller någon annan person om ni så önskar; textläsning, bö, upphällning av dopvatten, tändande av dopljuset. Vid dopsamtalet med prästen innan dopet bestäms även vilken musik och sång som ska sjungas och spelas. Till gudstjänstens ordning hör att man sjunger minst två psalmer. Vi hjälper gärna till och tipsar om lämpliga psalmer! 

Läs mer om hur ett dop går till på Svenskakyrkan.se

Dopminne och dopljus
Prästen kommer att lämna ett dopminne, en bekräftelse på att ditt barn nu är döpt i församlingen. På dopminnet står bland annat barnets namn, födelsedatum, dag för dopet och prästens namn. Med dopminnet kan ni varje år komma ihåg att fira dopdagen bland annat genom att tända det dopljus som under dopet överlämnas till er. Dopljuset är en symbol för Guds ljus som besegrat mörkret.

Faddrar
Det är vanligt att man väljer någon eller några faddrar. Att få vara fadder brukar någon släkting eller vän känna som ett viktigt hedersuppdrag. Det enda kravet som ställs på en fadder är att hen skall vara döpt. I samband med dopgudstjänsten får faddrarna ett fadderbrev och deras namn antecknas i våra register. 

Döpas som bebis eller senare i livet
Numera är det genom dopet som man tas upp som medlem i Svenska kyrkan och därmed den världsvida kristna gemenskapen. Alla nyfödda barn som har föräldrar som tillhör församlingen får en inbjudan om att låta döpa sitt barn. Även barn till föräldrar som inte tillhör Svenska kyrkan kan döpas. Men dopen kan också ske senare i livet.

Om man som förälder vill vänta med dopet kan man meddela församlingen att barnet ska tillhöra Svenska kyrkan utan dop. Även som vuxen kan man tillhöra kyrkan utan dop. Är du vuxen och vill döpa dig ordnar vi självklart det!

Välkommen till dop i Gustavsberg-Ingarö!

Bokning och expedition

Telefon: 08-570 380 75
Telefontider: Helgfri måndag-tisdag, torsdag-fredag kl 9-12.
Onsdag kl. 12-15
E-post: gustavsberg-ingaro.forsamling@svenskakyrkan.se 

Har du frågor om dopet är du välkommen att skicka ett meddelande till oss så svarar vi via mejl. Vill du istället att vi ringer upp dig så lämna ditt telefonnummer.

Personuppgiftshantering. För att kunna besvara ditt ärende behöver vi vissa personuppgifter. Vi hanterar personuppgifter enligt gällande integritetslagstiftning och den rättsliga grunden här är berättigat intresse. Dessa uppgifter sparas tills dess att ärendet är hanterat, och tas sedan bort. De uppgifter vi behandlar om dig kommer inte att säljas vidare och delas inte utanför Svenska kyrkan, om inte vi är skyldiga att göra så enligt lag. Vi överför aldrig uppgifter till ett land utanför EU.