Två personer samtalar. En av de håller en porslin-kopp i händerna.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Sorgegrupp/samtal

Vi erbjuder dig som mist en nära anhörig att under kravlösa och enkla förhållanden delta i en sorgegrupp/samtal. Läs mer.

Att förlora den man delat sitt liv med är något av det mest smärtsamma man kan vara med om. Det tar tid och kraft att bearbeta förlusten och livet påverkas på många plan. Hela livssituationen blir annorlunda.

Av erfarenhet vet vi att det kan betyda mycket i det fortsatta sorgearbetet att få dela tankar, känslor och minnen med andra och hjälpas åt att bearbeta förlusten.

Samtalsgruppen är inte tänkt som en krisgrupp i samband med dödsfall, utan det bör ha passerat en viss tid innan du deltar.

Gruppen leds av en präst och en diakonassistent från församlingen och träffas vid 8 tillfällen. Vid varje tillfälle samlas gruppen kring ett tema. Man får naturligtvis bäst behållning om man deltar varje gång.

Vi kommer att tala om tiden före och efter dödsfallet och det som är nu för att stegvis kunna se på framtiden med förtröstan och hopp. I gruppen tillämpar vi också tystnadslöfte, så att det som sägs i rummet stannar där. Vi träffas och delar med oss av tankar och erfarenheter. Gruppen är en sluten grupp.

Kontakt och anmälan till Lars Liljemark.

Om du inte vill/kan delta i en grupp, erbjuder vi även enskilda samtal. 
Vill du ha kontakt eller har frågor  kontakta Lars Liljemark .