Välkommen till Råneå församling

Råneå är ett litet samhälle där kyrkobyggnaden står mitt i byn. Där vill vi som församling också vara. Mitt i.

Ekumenisk gökotta torsdag 26 maj kl 8.00 i Älvens hus, Niemisel.

Vi uppmanar till samåkning från torget i Råneå kyrka kl 7.30 mot Niemisel. Lena Malm, Mirjam Välitalo och Rigmor Isaksson. Medtag egen fikakorg och ev sittunderlag. Varmt välkomna!

Söndagsgudstjänst 29 maj kl 11.00 i Råneå kyrka.

Vi välkomnar till söndagsgudstjänst, söndagen före pingst, med Maria Selin och Bodil Andersson Mellergård. Temat är Hjälparen kommer och kollekt upptas till ACT Svenska kyrkan.

Vårkonsert tisdag 31 maj kl 19.30 i Råneå kyrka

Gospelkören, Ungdomskören och Barnkören, orgelelever, solister och musiker under ledning av Maria Pekkari. Avtackning av kyrkoherde Kimmo Sulila. Varmt välkomna!

Vi söker en Kyrkoherde

Ansökan samt referenser skall vara församlingen tillhanda senast den 31 maj 2022.

Församlingsexpeditionens ingång till vänster

Församlingsexpeditionen

Öppettider:  Församlingsexpeditionen har öppet för besök måndag, tisdag, torsdag och fredag kl 10.00-12.00 samt onsdag kl 13.00-15.00. Du når oss på telefon 0924-577 50.

Kyrkofullmäktige i Råneå församling 2022-2025

Här hittar ni valda ledamöter till kyrkofullmäktige.