Konfirmander 2015
Foto: Råneå församling

Konfirmation

Konfirmationen är ett erbjudande till dig som är nyfiken på livet och vill veta mer om kristen tro och vad den kan betyda för dig.

Under konfirmandtiden får du genom bland annat samtal och lek, övningar och gudstjänster möjlighet att fundera över vem du är och vad du tror. Det handlar om trosfrågor som vem Jesus är och vad det står i Bibeln, men också om grundläggande mänskliga frågor, till exempel om vad som är rätt och orätt, om vänskap och kärlek och om meningen med livet. Frågor som alla människor ställs inför, därför att ingen lever sitt liv ensam.

Konfirmandtiden avslutas med en konfirmationsgudstjänst. Konfirmationen är en bekräftelse av dopet, som antingen ägde rum när du var liten eller under konfirmandtiden. I Guds ögon är alla människor värdefulla. Konfirmationen är ett sätt att bekräfta detta för just dig.

Kom du också och var med!

Råneå församling erbjuder en konfirmandgrupp, som träffas varannan tisdag under hösten. Vi börjar med "mackfika" i församlingsgården. Sedan jobbar vi på till kl 18.00. Under våren fortsätter vi träffas varannan tisdag och åker också på ett fyra dagars läger. Att delta i konfirmationsträffarna och lägret är gratis.

I början av höstterminen skickas det ut en inbjudan till alla som går i klass åtta i Råneåskolan. Ansvariga för konfirmandgruppen kommer också ut till skolan och informerar och bjuder in.

Samiskt konfirmandläger 2017 på Edelviks folkhögskola

För dig som går tränings- eller särskola finns "Här är jag konfirmation". Läs mer om detta här

Svenska kyrkans sidor om konfirmation