Foto: Linda Mickelsson /IKON

Samtal

Ibland behövs det tid och rum för samtal - ibland i det slutna rummet mellan fyra ögon, ibland i ett öppet sammanhang med en tydlig riktning och ett tydligt mål. Här under följer en kort presentation om olika forum för samtal som församlingen erbjuder! Välkommen!

BESÖK
Vi kommer gärna hem till dig och sitter ner en stund och pratar. Skulle du själv vilja ha ett besök eller vet du någon annan som skulle vilja? Hör gärna av dig till oss!

SAMTAL MED TYSTNADSPLIKT
Kanske skulle du vilja tala med någon av prästerna i församlingen, som har tystnadsplikt? Hör gärna av dig till någon av prästerna!

BESÖKSTJÄNSTGRUPPEN
Detta är en grupp som arbetar diakonalt med att besöka människor. Gruppen träffas ungefär en gång per månad. Är du intresserad av att vara med? Kontakta Lars Gustavsson, tel: 0920-577 53.