Dopet

Jesus har uppmanat oss att döpa och att lära om kristen tro. Dopet sker en gång i livet och det kan ske när barnet är nyfött eller när man är tonåring eller vuxen.

Dopgudstjänsten utformar prästen alltid tillsammans med dopfamiljen eller den som ska döpas. Man kan vara många som medverkar vid dopet genom bibelläsning, att be böner, läsa dikter, sång och musik. Faddrar, syskon, släkt och vänner kan hjälpa till med att exempelvis hälla upp dopvattnet och hålla i dopljuset eller dopservetten.

Du bokar dopgudstjänst via församlingsexpeditionen i Råneå på telefon 0924-577 51. Därefter tar en präst kontakt med dig för och bokar tid för samtal om dopgudstjänsten. Dop sker oftast på söndagar kl. 13.30 eller 15.00. Ett par gånger per termin erbjuder vi doptider på lördagar. Nästa tillfälle är lördag den 2 december då det finns doptider kl. 13.00, 14.30 eller 15.00. Välkommen att boka doptid!

Om du inte vet i fall du är döpt, kan vi också hjälpa dig med att ta reda på det.

Dopet - en broschyr om det mesta man behöver veta om dopet (pdf)

Svenska kyrkans sida om dopet