Kontakt

Församlingsexpeditionen/ Växel

Tel: 0924-577 50
E-post: ranea.forsamling@svenskakyrkan.se

Öppettider: Måndag, tisdag och torsdag kl 10-12. Onsdag kl 13-15

Post-och besöksadress:
Västerlångvägen 6
955 32 Råneå