Meny

Vuxen

Pilgrimsvandring, AFFI, kyrkokör och gospelkör är några av vuxenverksamheterna. Förhoppningsvis finns det något som tilltalar dig? Saknar du något? Kontakta oss!

AFFI
Frivilliga som arbetar för ömsesidig integration och förståelse över gränser samlas i denna grupp. Onsdagar kl 9-14 håller gruppen öppet i församlingsgården och ordnar olika verksamhet tillsammans med asylsökande och andra råneåbor. Kom och hälsa på, du är välkommen att engagera dig efter din möjlighet och ork.

SVENSKTRÄNING
Råneå församling bedriver svenskträning för asylsökande i församlingsgården. Krister Engstedt håller i trådarna för svenskträningen tillsammans med frivilliga.
Vill du vara med i arbetet kring asylsökande? Kontakta Krister Engstedt, tel: 0924-577 64

TRÄFF FÖR DAGLEDIGA
Den tredje onsdagen varje månad kl. 12.00, är det dags för träff för daglediga. Något program, någon gäst och en lunch. En träffpunkt för alla som har möjlighet att komma på dagtid. Ingen anmälan. AFFI lagar maten.

BESÖKSTJÄNSTGRUPPEN
En grupp som arbetar diakonalt med att besöka människor. Gruppen träffas ungefär en gång per månad. Är du intresserad att vara med i gruppen?
Kontakt: Lars Gustavsson, tel: 0920-577 53.

PILGRIMSVANDRING
Prova på en Pilgrimsvandring, som ett avbrott i din vardag. Vem möter du bortom vägkröken och inom dig? en främling, dig själv och kanske också Gud. Oavsett vem du är och varför du ger dig ut blir vandringen och mötena längs vägen en upplevelse och du vårdar din kropp och din själ. Datum annonseras i predikoturer och på vår hemsida. Ta chansen att dela en vandring tillsammans med andra. Kontakt: Stig Sörlin, tel 070-379 92 60. Anmäl er gärna.

Inbokade pilgrimsvandringar är:
2 februari, 16 februari och 15 mars.
Vid dessa tre tillfällen blir det vandringar i anslutning till gudstjänsten. Vi samlas kl 9 i kyrkan och har en liten andakt sedan går vi en kortare runda så deltagare också kan vara med på gudstjänsten om man vill. Det är som vanligt kläder efter väder som gäller!

GOSPELKÖREN
Övar varje måndagskväll kl 19.00-20.30. Vuxenkör där repertoaren utgår från traditionell till modern gospel - mest på engelska men ibland på svenska - till pop/rock/blues, med lite folkvisa och psalm ibland. Du får också vara med om du vill. Körledare: Maria Pekkari, tel: 0924-577 56 eller maria.pekkari@svenskakyrkan.se

RÅNEÅ KYRKOKÖR
Alla är välkomna att prova på! Kom varje vecka eller bara någon gång innan vi sjunger i gudstjänster. Vi lär oss om sångrösten och notläsning och sjunger både välkända och nya sånger. Torsdagar kl 19.00-21.00 i församlingsgården.
Kontakt:
Aaron Sunstein, tel: 0924-577 61 eller aaron.sunstein@svenskakyrkan.se

KIV – Kyrkan i världen
Solidaritet och hjälparbete både till Svenska kyrkan i utlandet, diakonalt i Råneå och i Svenska kyrkans internationella arbete ”Hela världen”; allt samlas i Kyrkan i världen gruppen. Här finns alla grupper representerade. Vill du vara med? Kontakta Lena Malm för mer info, tel: 0924-577 55.