Foto: Alex & Martin /IKON

Vuxen

AFFI och gospelkör är några av vuxenverksamheterna. Förhoppningsvis finns det något som tilltalar dig? Saknar du något? Kontakta oss!

AFFI
Frivilliga som arbetar för ömsesidig integration och förståelse över gränser samlas i denna grupp. Du är välkommen att engagera dig efter din möjlighet och ork! Kontakta Lena Malm om du vill ha mer information! Tel: 0924-577 55.


SVENSKTRÄNING
Råneå församling bedriver svenskträning för asylsökande i församlingsgården. Krister Engstedt håller i trådarna för svenskträningen tillsammans med frivilliga.
Vill du vara med i arbetet kring asylsökande? Kontakta Krister Engstedt, tel: 0924-577 64


KYRKAN I VÄRLDEN (KIV-gruppen)

KIV-gruppen är ett sammanhang för dig som vill göra konkret skillnad och som vill engagera dig i ACT Svenska kyrkan, Svenska kyrkan i utlandet (SKUT) eller Fairtrade.Kontakt: Bodil Andersson Mellergård, tel: 0924-577 58, 
bodil.andersson@svenskakyrkan.se

BESÖKSTJÄNSTGRUPPEN
En grupp som arbetar diakonalt med att besöka människor. Gruppen träffas ungefär en gång per månad. Är du intresserad att vara med i gruppen?
Kontakt: Lars Gustavsson, tel: 0920-577 53.


GOSPELKÖREN
Övar varje måndagskväll kl 19.00-20.30. Vuxenkör där repertoaren utgår från traditionell till modern gospel - mest på engelska men ibland på svenska - till pop/rock/blues, med lite folkvisa och psalm ibland. Du får också vara med om du vill. Körledare: Maria Pekkari, tel: 0924-577 56 eller maria.pekkari@svenskakyrkan.se