Foto: Malin Wrigstad /IKON

Diakoni

Diakoni handlar om tjänande, om att tron får uttryck i vardagens liv och relationer. Diakonin är församlingens utsträckta hand. I Råneå församling finns det olika grupper och sammanhang som riktar sina händer utåt i mötet med församlingsborna! Vi har alla något som berikar dessa sammanhang. Kom och var med du också! Saknar du något? Kontakta oss!

BESÖK
Vi kommer gärna hem till dig och sitter ner en stund och pratar. Skulle du själv vilja ha ett besök eller vet du någon annan som skulle vilja? Hör gärna av dig till oss!

Kimmo Sulila, tel: 0924-577 54
Lars Gustavsson, tel: 0924-577 53
Lena Malm, tel: 0924-577 55


SAMTAL MED TYSTNADSPLIKT
Kanske skulle du vilja tala med någon av prästerna i församlingen, som har tystnadsplikt. Hör gärna av dig till någon av prästerna nedan!

Kimmo Sulila, tel: 0924-577 54
Lars Gustavsson, tel: 0924-577 53
Lena Malm, tel: 0924-577 55


BESÖKSTJÄNSTGRUPPEN
Detta är en grupp som arbetar diakonalt med att besöka människor. Gruppen träffas ungefär en gång per månad. Är du intresserad av att vara med? Kontakta Lars Gustavsson, tel: 0924-577 53.


TRÄFF FÖR DAGLEDIGA
Den tredje onsdagen varje månad kl. 12.00, är det dags för träff för daglediga. Vi börjar med en kort andakt, därefter lunch med kaffe (cirka 50 kronor) och sedan en inbjuden gäst, som har ett program. En träffpunkt för alla som har möjlighet att komma ifrån på dagtid. Ingen anmälan behövs, utan bara dyk upp! Välkommen!


AFFI
AFFI-gruppen är frivilliga som arbetar för integration och förståelse över gränser. Du är välkommen att engagera dig efter din möjlighet och ork! Kontakta Lena Malm om du vill ha mer information! Tel: 0924-577 55.