Församlingsbladet

Församlingsbladet ges ut under 3 gånger per år och där tar vi upp sådant som har och kommer att hända inom vår verksamhet. Ge oss gärna tips och uppslag på innehållet!

Församlingsbladet 2023

Församlingsbladet nr 1 - 2023
Församlingsbladet nr 2 - 2023

Församlingsbladet 2022

Församlingsbladet nr 1 - 2022
Församlingsbladet nr 2 - 2022
Församlingsbladet nr 3 - 2022

Församlingsbladet 2021

Församlingsbladet nr 1 - 2021
Församlingsbladet nr 2 - 2021
Församlingsbladet nr 3 - 2021

Församlingsbladet 2020

Församlingsbladet nr 1 - 2020
Församlingsbladet nr 2 - 2020
Församlingsbladet nr 3 - 2020

Församlingsbladet 2019

Församlingsbladet nr 1 - 2019
Församlingsbladet nr 2 - 2019
Församlingsbladet nr 3 - 2019
Församlingsbladet nr 4 - 2019

Församlingsbladet 2018

Församlingsbladet nr 1 -2018
Församlingsbladet nr 2 -2018
Församlingsbladet nr 3 -2018
Församlingsbladet nr 4 -2018

Församlingsbladet 2017

Församlingsbladet nr 1 -2017
Församlingsbladet nr 2 -2017 
Församlingsbladet nr 3 -2017
Församlingsbladet nr 4 -2017

Församlingsbladet 2016

Församlingsbladet nr 1 -2016
Församlingsbladet nr 2 -2016
Församlingsbladet nr 3 -2016
Församlingsbladet nr 4 -2016

Församlingsbladet 2015

Församlingsbladet nr 1 -2015 (.pdf)
Församlingsbladet nr 2 -2015 (.pdf)
Församlingsbladet nr 3 -2015 (.pdf)
Församlingsbladet nr 4 -2015 (.pdf)

Församlingsbladet 2014

Församlingsbladet nr 1 -2014 (.pdf)
Församlingsbladet nr 2 -2014 (.pdf)
Församlingsbladet nr 3 -2014 (.pdf)
Församlingsbladet nr 4 -2014 (.pdf)