Meny

Inspelade gudstjänster, andakter och sånger

Här kommer vi lägga upp inspelade gudstjänster, andakter och sånger.

En söndag i en vaktmästares liv

En kyrkvaktmästares arbete är väldigt varierat och innehålla både små och stora saker som ska ställas i ordning, fixas och tas om hand. Här kommer en liten film om en helt vanlig söndag i en vaktmästares liv med en gudstjänst, två dop och några får att mata.

Musikvideo med Sommarkyrkan

Att förbereda FEST-I-VAL på kyrkbacken kan man inte göra i pandemitider. Då får man tänka lite digitalt istället. Så förrutom att sjunga (utomhus) på äldreboendena, på gudstjänst och lunchandakter, på café i Kängsön och ute på byn, gjorde Sommarkyrkan även en liten musikvideo. Här är resultatet!

Foto: Maria Pekkari

Avslutningskonsert med Sommarkyrkan 2020

Några sånger från Sommarkyrkans avslutningskonsert i Råneå kyrka i slutet av juni 2020.

 

Orgelandakt

Orgelandakt med Lena Malm och Aaron Sunstein.

Andakt - Att bygga broar

En solig och varm sommardag samlades vi i Råneås vackra kyrka för att spela in denna film. Detta ”brobygge” mellan Råneå församling och Överkalix församling visar att när två små församlingar samarbetar på detta förhållandevis enkla sätt så sprids Ordet och musiken längre, gränser spängs, dörrar öppnas så att det levande Gudsordent kan nås av många fler. Vi önskar er alla Guds rika välsnignelse och en trevlig midsommar!

Inför Sveriges nationaldag

Med krattning och ”skönsång” önskar Råneå församlings personal er alla en trevlig nationaldag!

Sommarsång

Maria, Lena, Bodil och Kristina sjunger barnsånger.

Till mötes

Andakt med Lena Malm och Maria Pekkari.

Inför Bönsöndagen 2020

Präst: Kimmo Sulila och orgel: Aaron Sunstein.

Småbarnssång

Här nedan finns två sångstunder att titta på och sjunga med i,

medverkar gör Bodil Andersson Mellergård, Lena Malm, Kristina Vesterberg och Maria Pekkari

 

Psalm 819 - Sinnesrobönen

Sång: Lena Malm och piano och foto: Maria Pekkari.

Den gode herden

Söndagens rubrik den 26 april är ”den gode herden”. Här kommer en film med anknytning till detta. Sång: Maria Pekkari och Lena Malm. Text: Psaltaren 23, musik: Anna Sellén, Dan Alkenäs.

Inspelat med mobiltelefon därav skiftande ljudkvalité.

Come unto me

”Take a rest. Learn the unforced rhythms of grace.”

Ett fint veckoslut önskar vi er genom sång av Sofia Lindbäck, Andreas Degerman och Maria Pekkari. ”Come unto me”; skriven av Evelina Gard, text hämtad ur Matteus 11:28 och Johannes 20:19.

 

I den nionde timmen

I den nionde timmen är en sång med text av Lena Malm och musik av Maria Pekkari. Den går i moll men slutar, liksom påsken, i dur. Texten till tredje versen är bearbetad ganska kraftigt för att ”få plats” inom den musikaliska ramen. Detta är Lenas originaltext: ”En morgon var livet annorlunda. Stenen var borta och livet blev nytt igen. Du gjorde det ingen trott var möjligt. Livet fördjupas och och utvidgas när du kommer till oss. Vi går från död till liv och det ger oss trygghet att du gått före oss. Påskens förunderlighet, du blir levande igen, är livets mysterium och nåd.”

 

Earth hour-musikandakt

Earth hour-musikandakt med Lena Malm, Kristina Vesterberg, Bodil Andersson Mellergård och Maria Pekkari. Filmat och redigerat av Petri Storlöpare.