Foto: Råneå församling

Tallro kapell

Tallro kapell bygdes i början av 1970-talet och har kontinuerligt byggts till och renoverats.

I Tallro kapell genomfös både kyrkliga och- borgerliga begravningar.
I anslutning till Tallro kapell har kyrkogårdspersonalen sina lokaler.