Foto: Magnus Aronson /IKON

Vigsel/Välsignelse

Att gifta sig är en fest och ett minne för livet, och det är ett sätt att offentligt säga ja till varandra och ett liv tillsammans. Vigselakten i sig är en symbolhandling där vi som par lovar att vi vill älska och satsa helhjärtat på varandra hela livet.

Vid samtalet med präst och musiker kommer allting att gås igenom noggrant så att ordningen känns bekant och trygg. Ibland kan det dock vara skönt att ha funderat på vissa saker i förväg: Finns det särskilda önskemål för psalmer och musik? Vill man att någon i familjen eller bland vänner ska läsa en text, sjunga en sång eller be en bön under gudstjänsten? Får det fotograferas under gudstjänsten?

Bokning av vigsel eller välsignelse i Råneå kyrka eller i någon av församlingens övriga kapell sker via församlingsexpeditionen. När bokning har ägt rum, blir paret uppringt av en präst, så att tid för samtal och övning kan bokas.

Gemensamt för vigsel och välsignelse
Att ingå partnerskap är ett sätt för två män eller två kvinnor att offentligt säga ja till varandra och ett liv tillsammans. Registrering av ett partnerskap sker inför borgerlig myndighet. De som ingått partnerskap kan i kyrkan ta emot Guds välsignelse för sitt gemensamma liv. Även de som ingått äktenskap genom borgerlig vigsel kan i en gudstjänst ta emot Guds välsignelse för sitt gemensamma liv. Välsignelsegudstjänstens ordning är på många sätt lik vigselgudstjänsten och består av bibelläsning och bön där paret får ta emot Guds välsignelse. Man kan också be över parets eventuella ringar och bekräfta de löften som paret redan har gett varandra vid den borgerliga registreringen.

 Att välsignas i kyrkan
• För att kunna vigas i Svenska kyrkan måste minst en i paret vara medlem i Svenska kyrkan.
• Innan man kan gifta sig måste man ansöka om hindersprövning hos Skatteverket, vilket man bör göra i god tid innan vigseln. En hindersprövning gäller i fyra månader. Denna överlämnas till prästen innan vigseldagen.

 

Att tänka på: Vigseln är gratis för Svenska kyrkans medlemmar och kan i princip äga rum var som helst. För att vigseln ska bli giltig behövs egentligen bara vigselförrättaren och två vittnen.

Den kyrkliga vigseln präglas av tanken att äktenskapet är en Guds gåva och ett heligt förbund. Man uttrycker det med läsning av bibelord, brudparets löften, bönen över ringarna och välsignelsen över brudparet. Att vigas i kyrkan med bön och Guds välsignelse stärker gemenskapen och samhörigheten. Ordning för vigselgudstjänsten finns i Den svenska psalmboken.

En kyrklig vigsel sker ofta i kyrkan. Själva kyrkorummet förstärker stämningen av högtid och allvar. Det finns en given ritual för Svenska kyrkans vigselakt. I samråd med präst och musiker kan paret komma överens om utformning av gudstjänsten.

Svenska kyrkans sida om vigsel