Foto: Malin Wrigstad /IKON

Välkommen som medlem

Du är välkommen att bli en del av Svenska kyrkan och vår gemenskap oavsett vem du är. Här finns det en plats för dig som har frågor om tro, livet eller tankar kring dig själv. Men också för dig som vill engagera dig för rättvisa och en bättre värld, som vill sjunga i kör eller finna ro i en hektisk vardag.

Blankett för inträde (.pdf)

Goda skäl att vara medlem i Svenska kyrkan (.pdf)

Svenska kyrkan genom hela livet

Svenska kyrkan är en mötesplats för människor i livets olika faser och situationer.

  • En kyrka som, utifrån sin kristna tro, förmedlar hopp och ger stöd till den som drabbas av sorg och smärta.

  • En kyrka som hjälper till att uttrycka den glädje man känner över att ha fått barn eller funnit en partner.

  • En kyrka som samarbetar med andra goda krafter och bygger ett så bra och tryggt samhälle som möjligt.

Vad blir jag en del av?
Svenska kyrkan är ett kristet samfund med tvåtusen år gamla traditioner. En kyrka förankrad i samhället och samtidigt i ständig utveckling. Som medlem blir du del av en församling och ett nätverk som sträcker sig över Sverige och världen. Tillsammans strävar vi efter en bättre värld för oss och kommande generationer. Grunden är Jesus budskap om kärlek till medmänniskan.

Vad får jag göra och ta del av?
Svenska kyrkan erbjuder dop, konfirmationer, bröllop och begravningar, och firar gudstjänster, mässor och andakter. Men vi står också för Sveriges största musikscen med tusentals körer och konserter.

Kyrkan ordnar aktiviteter som öppna förskolor, ungdomsgrupper, pensionärsträffar, språkkaféer. Kyrkan stöttar också de som är mest utsatta i samhället. Det finns både präster och samtalsterapeuter som kan hjälpa och ge råd.

I andra länder pågår ett omfattande arbete med att ge stöd åt människor som drabbats av katastrofer, svält och konflikter. Vi tar också hand om de cirka 3 400 kyrkorna som finns i Sverige och som berättar om vår gemensamma historia.

Medlem genom dopet
Du blir medlem i kyrkan genom ditt dop. Är du redan döpt i ett annat kristet samfund kan du bli medlem i Svenska kyrkan efter ett samtal med ansvarig präst i din församling. Tidigare blev den som föddes i Sverige automatiskt medlem i Svenska kyrkan, men så är det alltså inte längre.

Kontakta din församling för att bli medlem
Är du osäker på om du är medlem eller har andra frågor om medlemskapet kontaktar du den församling där du är bosatt.

Goda skäl att vara medlem i Svenska kyrkan:

Kyrkans budskap
Du är älskad, du är värdefull och det finns ett evigt liv. Det är kärnan i det kristna budskapet.

Viktiga händelser i livet
Dop, konfirmation, vigsel och begravning är viktigahögtider i livet. Svenska kyrkans olika gudstjänster gerdig möjlighet till eftertanke och gemenskap.

En öppen och demokratisk folkkyrka
Svenska kyrkan är en rikstäckande, öppen folkkyrka med rum för alla, både sökare och troende. Den vilar på demokratiska grunder och du får rösta från 16 års ålder.

Månghundraåriga kulturskatter
Svenska kyrkans kapell och kyrkor utgör ett unikt kulturhistoriskt arv. De tillhör  Sveriges mest besökta turistmål.

En av de största folkrörelserna
Kyrkans körverksamhet och musikliv är omfattande. Här kan du delta i och hitta en gemenskap för livet. Kyrkans barn- och ungdomsarbete samlar hundratusentals unga människor i sin verksamhet.

En kraft och motkraft i samhället
Behovet av eftertanke är större än någonsin i vår tid. Kyrkan vill vara en motkraft till allt mer av ökande prestationskrav, konsumtion och miljöförstörelse.
Det diakonala arbetet vänder sig särskilt till utsatta och ensamma människor.

Solidaritet genom internationellt bistånd
Svenska kyrkan arbetar aktivt med solidaritet och bistånd världen över, både i akuta katastrofinsatser och på längre sikt i olika hjälpprojekt.

Ger hjälp i nödsituationer
Om du vill samtala om livsfrågor eller drabbas av en personlig kris finns Svenska kyrkans medarbetare till för dig. Dygnet runt kan du via tel 112 nå jourhavande präst. Präster och diakoner har tystnadsplikt. Kyrkans församlingar och medarbetare är väl rustade att ta hand om drabbade och anhöriga vid katastrofer.

Svenska kyrkan i utlandet
Svenska kyrkan i utlandet finns på ett 40-tal platser i världen. Här kan du få en stunds stillhet, dricka kaffe, samtala och få hjälp i krissituationer.

Dina uppgifter

Var vänlig markera de svar som är aktuella