Barn och Ungdom

Barnen och ungdomarna är en viktig del av vår församlings verksamhet. Känn dig Välkommen att delta i det som passar just dig!

LITEN OCH STOR, öppet hus med sång
för barn mellan 0-6 år med vuxen
Måndagar kl. 10.00-12.00 i församlingsgården nere
Vi leker, sjunger, fikar och umgås. Det går att värma mat i micron till barnen. Ett fint tillfälle att träffa nya och gamla vänner för både barn och vuxna. Kontakt: Kristina Segerstedt, tel: 0924-577 57 eller kristina.segerstedt@svenskakyrkan.se


BARNKÖR
för barn i årskurs 3-6
I sång och körlekar övar vi upp vår musikaliska, sociala och kreativa förmåga.
Vi sjunger i kyrkan några gånger per termin. En kvart innan bjuder vi på smörgås och dryck.
Onsdagar kl. 15.00-16.00 i församlingsgården
Kontakt: Maria Pekkari, tel: 0924-577 56


UNGDOMSKÖR
Ungdomskör- Kör/musikensemble för dig 12 år och uppåt.Vi övar, sjunger och spelar tillsammans, söndag eftermiddag kl 17.00-18.00 ojämna veckor i församlingsgården.
Kontakt: Maria Pekkari, tel: 0924-577 56 eller maria.pekkari@svenskakyrkan.se


KONFIRMATION
Konfirmationen är ett erbjudande till dig som är nyfiken på livet och vill veta mer om kristen tro och vad den kan betyda för dig. Under konfirmandtiden får du genom bland annat samtal och lek, övningar och gudstjänster möjlighet att fundera över vem du är och vad du tror. Det handlar om trosfrågor som vem Jesus är och vad det står i Bibeln, men också om grundläggande mänskliga frågor, till exempel om vad som är rätt och orätt, om vänskap och kärlek och om meningen med livet. Frågor som alla människor ställs inför, därför att ingen lever sitt liv ensam. Konfirmandtiden avslutas med en konfirmationsgudstjänst.

Konfirmationen är en bekräftelse av dopet, som antingen ägde rum när du var liten eller under konfirmandtiden. I Guds ögon är alla människor värdefulla. Konfirmationen är ett sätt att bekräfta detta för just dig.

Kom du också och var med! Läs mer om konfirmation här!

Har du några frågor? Kontakta expeditionen för mer information, tel: 0924-577 50 eller ranea.forsamling@svenskakyrkan.se


LEDARSKOLA
Ålder: Från åk 9 och uppåt.
Är du intresserad av att gå ledarutbildning? Vi har en ledarutbildning för ungdomar som vill vara hjälpledare i olika barn- och ungdomsgrupper. Utbildningen pågår 1-2 år och vi träffas ca en gång/månad. När man gått ett år får man ett intyg på detta. Under dessa år får man också vara med som hjälpledare i någon pågående barn-eller konfirmandgrupp, så att utbildningen kan övas i praktiken.

Är du intresserad av att gå ledarutbildning?!
Kontakt: Lars Gustavsson, tel: 0924-577 53 eller lars.gustavsson2@svenskakyrkan.se


SOMMARKYRKAN
Under två veckor varje sommar är Sommarkyrkan igång!
Sommarkyrkan samlar ungdomar i alla åldrar och bjuder på våffelandakter, sång, musik och bibelstudier. Under dessa tre veckor njuter församlingen av deras repertoar!  Anmälan och ansökan krävs!
Kontakt: Maria Pekkari, tel  0924-57756 eller maria.pekkari@svenskakyrkan.se


SCOUTER I RÅNEÅ

Torsdag ojämna veckor kl. 15.00-16.45 i Råneå församlingsgård för dig som går i 4:an, 5:an och 6:an.Vi börjar alltid med ett mellanmål . I scouterna lär vi oss om natur och tränar på bland annat knopar, att göra upp eld, tälja, leker, gör utfärder, läger samt mycket annat skoj. Vi är ute nästan varje gång så se till att ha med er varma kläder och skor! Att vara med i Svenska kyrkans scouter är gratis.

Ledare: Bodil Andersson Mellergård och Kristina Segerstedt
Till denna grupp behöver vi en anmälan: bodil.andersson@svenskakyrkan.se eller till kristina.segerstedt@svenskakyrkan.se Bodil tel: 073-274 52 43, Kristina tel: 0924-577 57. Var redo !! Varmt välkomna!